Press Release

Izmaiņas statistikas datu publicēšanas kalendārā

Lai pēc iespējas operatīvāk sniegtu sabiedrībai un medijiem aktuālo statistiku, Centrālā statistikas pārvalde ārkārtas situācijas laikā ātrāk publicē aktuālos mēneša un ceturkšņu datus. Aktuālā informācija par publicēšanas datumiem pieejama CSP datu publicēšanas kalendārā.


Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release