Press Release

CSP pētnieki tūrisma studentiem stāsta par jauniem datu avotiem tūrisma statistikā

15. novembrī Vidzemes Augstskolā (ViA) norisinājās atklātā lekcija tūrisma studentiem un citiem ieinteresētiem nozares pārstāvjiem “Jauni datu avoti un metodes tūrisma statistikā” Eurostat un CSP līdzfinansētā projekta ietvaros.

Lekciju vadīja Andris Klepers, ViA HESPI institūta pētnieks un pēcdoktorantūras projekta “Latvijas tūrisma intelekts”  īstenotājs un Centrālās statistikas pārvaldes  – Transporta un tūrisma statistikas daļas vecākās referentes – Dita Zemīte un Ilze Timermane. Pētnieki iepazīstināja ar 1,7 miljoniem tiešsaistē pārdoto publisko pasākumu biļešu datu analīzes rezultātiem – kādas jaunas zināšanas sniedz alternatīvu lielo datu avotu iesaiste. Arī par globālajās rezervēšanas platformās iekļauto tūristu mītņu noslodzi un galveno tūrisma statistikas rādītāju aprēķināšanu.

ViA studentu auditorija lekcijai par jaunumiem tūrisma statistikā

Release date
Share this press release: