Press Release

Pieredzes apmaiņā viesojas Norvēģijas statistikas valsts sektora arodbiedrības biedri

26. septembrī Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP) pieredzes apmaiņā viesojās Norvēģijas statistikas valsts sektora arodbiedrības biedri.

Mācību vizītes laikā CSP tautas skaitīšanas vecākais metodikas eksperts P. Veģis viesus iepazīstināja ar Latvijas pieredzi administratīvo datu kvalitātes nodrošināšanā un standartizācijā sociālajā statistikā, savukārt Transporta un tūrisma statistikas vecākā referente D. Zemīte prezentēja Latvijas iedzīvotāju mobilitātes pētījumu un potenciālos jaunos datu avotus tūrisma statistikā.

CSP ekspertu un norvēģu viesu kopbilde

Release date
Share this press release: