Press Release

CSP pārstāvji “ēno” “Swedbank” un zemnieku saimniecībā “Vilciņi-1”

16. septembrī iniciatīvas #IerēdnisĒnoUzņēmēju ietvaros Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) pārstāvji “ēnoja” "Swedbank" un Zaļenieku pagasta zemnieku saimniecībā "Vilciņi-1".

CSP Statistikas datu apstrādes departamenta direktore Ramona Skakunova ar "Swedbank" Darba attiecību daļas vadītāju Aiju Picalcelmu un speciālisti Elvu Dūdelīti pārrunāja bankas sniegtos pārskatus CSP par uzņēmuma vietējās darbības veida vienībām un darba samaksas struktūru.

“Bankas speciālistes norādīja, ka daļu no CSP prasītās informācijas jau sniedz Valsts ieņēmumu dienestā un interesējās, vai un kā CSP izmanto šos datus statistikas vajadzībām. Apspriedām CSP sniegtās informācijas pielietojumu un citos reģistros pieejamo datu izmantošanu statistikā,” pārrunāto rezumēja R. Skakunova. “Nākamajā CSP uzņēmumu aptaujā par darba samaksas struktūru vairs neprasīsim norādīt informāciju par darba ņēmēju izglītību. Sagatavot informāciju par katru darba ņēmēju tieši par izglītību “Swedbank” pārstāves norādīja kā lielu slogu,” atzina R. Skakunova.

1992. gadā dibināto Zaļenieku pagasta zemnieku saimniecību (z/s) "Vilciņi-1" apmeklēja CSP Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta direktors Armands Plāte un Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vadītājas vietnieks Jānis Salmiņš. Z/s vadītājs Arnis Burmistris iepazīstināja ar tās darbību – apsaimnieko 2200 ha zemes no Zaļeniekiem līdz Kandavai 90 km attālumā.

“Z/s “Vilciņi-1” ir atsaucīgs CSP partneris – statistisko informāciju sniedz savlaicīgi kā par lauksaimniecību, tā par enerģētiku un vides aizsardzību. Pie tam saimniecība ir labi informēta par lauksaimniecības statistiku,” atzina A. Plāte.

Tāpat kā citi lauksaimnieki z/s “Vilciņi-1” seko līdzi nākamā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta plānošanai, tāpēc saimniecībai ir aktuāli 2020. gadā CSP organizētās lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti, kad tiks iegūta precīza aina par lauku saimniecībām un to struktūru. “Nākamā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta ietvaros plānots īpašs atbalsts atsevišķām saimniecību grupām, tādēļ lauksaimniecības skaitīšanas rezultātiem būs liela ietekme uz turpmāko lauksaimniecības attīstību,” norādīja A. Plāte.

Z/s „Vilciņi1” kopš 2003. gada izmanto globālās pozicionēšanas sistēmas priekšrocības un ir ieviesusi precīzās lauksaimniecības tehnoloģijas. Tas palīdz uzņēmumam strauji attīstīties, racionāli apgūt lauksaimniecībā izmantojamās zemes un veicināt apkārtējās vides saglabāšanu. Šogad uz saimnieciskās ēkas jumta uzstādītas saules baterijas, kas nodrošina atjaunojamo enerģiju pašu vajadzībām un enerģijas tirgum.

Iniciatīvas #IerēdnisĒnoUzņēmēju mērķis ir tiesību aktu izstrādātājam novērtēt radītā regulējuma darbību tieši pie lietotāja. Iniciatīvas ietvaros ar ierēdni saprotams jebkurš valsts pārvaldes darbinieks (ne tikai amatpersona).

Iniciatīvas laikā uzņēmējam iespējams saņemt ierēdņa konsultāciju un atgriezenisko saiti par problēmas risinājumu. Tāpat uzņēmējs var rosināt nepieciešamos uzlabojumus regulējumā, tādejādi iesaistoties Latvijas un arī Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādes un pilnveidošanas procesā.

Savukārt ierēdņi var novērtēt radītā regulējuma darbību tieši pie lietotāja un novērtēt, kā attiecīgais regulējums tiek piemērots praksē un ko nepieciešams pilnveidot turpmākajā darbā.

Iniciatīvu organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Junior Achievement Latvia. Plašāka informācija par iniciatīvu pieejama vietnē https://ierednieno.org/

Attēlā no kreisās puses: "Swedbank" Darba attiecību daļas speciāliste Elva Dūdelīte, CSP Statistikas datu apstrādes departamenta direktore Ramona Skakunova, "Swedbank" Darba attiecību daļas vadītāja Aija Picalcelma

 

No kreisās: "Swedbank" Darba attiecību daļas speciāliste Elva Dūdelīte, CSP Statistikas datu apstrādes departamenta direktore Ramona Skakunova, "Swedbank" Darba attiecību daļas vadītāja Aija Picalcelma

 

No kreisās Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vadītājas vietnieks Jānis Salmiņš, z/s "Vilciņi-1" vadītājs Arnis Burmistris, CSP Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta direktors Armands Plāte.

 

No kreisās Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vadītājas vietnieks Jānis Salmiņš, z/s "Vilciņi-1" vadītājs Arnis Burmistris, CSP Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta direktors Armands Plāte;

 

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

 

Release date
Share this press release: