Press Release

Centrālā statistikas pārvalde aicina uzņēmumus iesniegt datus par inovācijām

Līdz jūlija vidum Centrālā statistikas pārvalde (CSP) turpina aptaujāt Latvijas uzņēmumus par ieviestajām inovācijām un inovatīvo darbību.  Šogad plānots apsekot aptuveni 3 tūkstošus rūpniecības un pakalpojumu nozares uzņēmumu (ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk). No tiem puse jau ir iesnieguši pārskatus līdz maija vidum.

CSP aicina uzņēmumus, kas to vēl nav izdarījuši, līdz 15. jūlijam aizpildīt veidlapu Elektroniskajā datu vākšanas sistēmā https://e.csb.gov.lv. Aizpildot pārskatu, vēlams piesaistīt uzņēmuma atbildīgos speciālistus par ražošanas procesu un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar CSP konsultantu pa bezmaksas tālruni 80000098 vai klientu atbalsta tiešsaistes čatā darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Inovāciju apsekojums Latvijā notiek katru otro gadu. Apkopotie dati ir nozīmīgs informācijas avots, kas sniedz  ieskatu par pašreizējo situāciju inovāciju jomā un ļauj novērtēt Latvijas ekonomiskās attīstības potenciālu. Inovatīvo uzņēmumu skaits, apgrozījums un strādājošo skaits, inovāciju veidi, kā arī kopējie izdevumi inovācijām raksturo Latvijas uzņēmumu spēju radīt jaunas idejas un ieviest jaunus produktus, uzlabot esošos pakalpojumus, tādējādi palielinot sava biznesa un Latvijas ekonomikas vērtību.

Informācija par inovācijām ir svarīga ne tikai pašiem uzņēmējiem un ieinteresētajām pusēm privātās un publiskās organizācijās, akadēmiķiem un politikas ieviesējiem, bet vēl nozīmīgāka tā ir tālākai tautsaimniecības attīstības plānošanai. Inovāciju ieviešanas veicināšana ir viens no būtiskākajiem produktivitātes, ekonomiskās izaugsmes un labklājības virzītājspēkiem.

Dati par inovācijām tiek vērtēti arī dažādos starptautiskajos pārskatos, piemēram, Eiropas Inovāciju pārskatā (European Innovation Scoreboard), kurā Latvija ierindojas 24. vietā starp 28 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm.

Eiropas inovāciju rezultātu apkopojums novērtē un salīdzina Eiropas un reģionālo kaimiņvalstu inovāciju sistēmu relatīvi stiprās un vājās puses, identificējot jomas, kas tām jāpilnveido. ES inovāciju līderis joprojām ir Zviedrija, tai seko Dānija, Somija, Nīderlande, Apvienotā Karaliste un Luksemburga. Kopš 2010. gada inovāciju sniegums pieauga 18 valstīs, tai skaitā Latvijā, un samazinājās 10 valstīs. Visstraujāk augošie inovatori ir Lietuva, Nīderlande, Malta, Lielbritānija, Latvija un Francija.

 

Nozīmīgākie inovāciju apsekojuma 2014.–2016. gadā rezultāti Latvijā:

  • Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu (2012.–2014. gads), inovatīvi aktīvo uzņēmumu īpatsvars palielinājās par 4,8 %, bet par 17,1 % palielinājās to uzņēmumu skaits, kuros bija tikai tehnoloģiskās – produktu un procesu inovācijas.
  • 76,6 % rūpniecības un 65,3 % pakalpojumu nozares uzņēmumu ieviesa tehnoloģiskās inovācijas, bet netehnoloģiskās inovācijas ieviesa 23,4 % rūpniecības un 34,7 % pakalpojumu nozares uzņēmumu.
  • 2016. gadā izdevumi tehnoloģiskajām inovācijām bija 262,7 milj. eiro, no kuriem 187,6 milj. eiro jeb 71,4 % tika novirzīti jaunu iekārtu, mašīnu, datortehnikas un programmatūras iegādei, bet 32,6 milj. eiro jeb 12,4 % – pētniecības darbiem uzņēmumā.

Plašāka informācija par inovāciju apsekojumu rezultātiem pieejama CSP tīmekļa vietnē sadaļā “Inovācijas

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

 

Release date
Share this press release: