Press Release

CSP virzās uz mobilo operatoru datu lietošanu statistikā

Lai aktualizētu jautājumu par mobilo tālruņu datu lietošanu oficiālajā statistikā, Centrālā statistikas pārvalde (CSP) rīkoja semināru, kurā ar savu labo praksi mobilo operatoru rīcībā esošo datu izmantošanā statistikas vajadzībām dalījās Igaunijas statistikas biroja, Igaunijas Bankas un mobilo datu analītikas uzņēmuma Positium pārstāvji.

Šā gada 3. maijā Saeimas pieņemtie grozījumi Elektronisko sakaru likumā paredz CSP tiesības izmantot elektronisko sakaru komersantu rīcībā esošos datus oficiālās statistikas nodrošināšanai. Tas ļaus uzlabot oficiālo statistiku par iedzīvotāju skaitu Latvijas ciemos, precīzāk aprēķināt tūrisma statistiku, novērtēt iekšzemes kopproduktu un iegūt datus par regulārām iedzīvotāju plūsmām (svārstmigrāciju).

Piemēram, tūrisma nozarē mobilo operatoru rīcībā esošā informācija ir neatsverams datu avots, lai iegūtu statistiku par tūristiem, kas uzturas nereģistrētās naktsmītnēs. Papildu dati ļautu precīzāk novērtēt tūristu plūsmu, kā rezultātā uzlabotos tūrisma statistikas un citas atvasinātās statistikas kvalitāte, kā iekšzemes kopprodukts un tūrisma nozares nozīme Latvijas ekonomikā. CSP vīzija ir, ka Latvijā tāpat kā citās valstīs statistikas ražošanā tiek izmantoti jauni datu avoti un metodes, kurus kombinē ar tradicionālajām aptaujām un administratīvo datu avotu informāciju, lai statistika būtu iespējami detalizēta un ātri pieejama visiem, kam tā nepieciešama lēmumu pieņemšanai.

“Lidmašīnas pilots lidojot paļaujas uz mērinstrumentiem, no kuru precizitātes atkarīga cilvēku dzīvība. Politikas veidotāji arī paļaujas uz mērinstrumentiem, proti – statistiku. No tās precizitātes atkarīgi pareizi lēmumi un valsts ekonomiskā attīstība,” norādīja Positium izpilddirektors Erki Saluvērs (Erki Saluveer).

Igaunijā oficiālās statistikas veidošanā jau 10 gadus izmanto mobilo operatoru datus. Piemēram, Igaunijas tūrisma statistikai, kuras pamatā ir mobilo operatoru dati, ir pasaulē garākā šādu datu laika rinda kopš 2009. gada. Ieviešot mobilajos datos balstītu tūrisma statistiku, ieguvumi bija četrreiz ātrāka un 2,5 reizes lētāka datu ieguve, 200 reizes lielāka izlase, kā arī pilnībā noņemts administratīvais slogs no tūristiem. Mobilo datu analīzi veic uzņēmums Positium, bet to kvalitātes kontroli nodrošina statistikas pasūtītājs – Igaunijas Banka.

Vēl Igaunijā jau ilgstoši izmanto mobilos datus iedzīvotāju mobilitātes (pārvietošanās) statistikā, administratīvo teritoriju iedzīvotāju skaita noteikšanā u.c. Piemēram, Igaunijas Valsts policija plāno patruļas, izmantojot statistiku par iedzīvotāju pieplūdumu teritorijās. Detalizētu iekšzemes tūrisma statistikas izmanto visas Igaunijas pašvaldības. Tāpat mobilie dati sniedz papildu informāciju valsts autoceļu tīkla plānotājiem un uzturētājiem u.c.

Latvijā līdz šim tikai Latvijas Universitāte ir veikusi mobilo operatoru tīkla noslodzes datos balstītu ekonomiskās attīstības indeksa pētījumu Latvijas reģionos.

Positium savu darbību ir uzsācis sadarbībā ar Tartu Universitāti, un ir viens no vadošajiem uzņēmumiem nozarē, kurš izstrādājis metodoloģiju un attīstījis tehnoloģisko platformu mobilo operatoru rīcībā esošo datu apstrādei iedzīvotāju mobilitātes analīzes un citu statistikas rādītāju iegūšanai.

Fotogrāfija – semināra dalībniekus uzrunā CSP priekšniece Aija Žīgure
Semināra dalībniekus uzrunā CSP priekšniece Aija Žīgure

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366924, 27880666

 

 

Release date
Share this press release: