Press Release

Pievienojies fokusgrupai par iedzīvotājiem draudzīgu aptaujas anketu

Aicinām Jūs pievienoties CSP mājsaimniecību apsekojumu fokusgrupām un sniegt savus ieteikumus, kādām būtu jābūt CSP aptaujas anketām. Lai pieteiktos fokusgrupām, lūdzam aizpildīt šo anketu!

Lūdzam atbildēt uz visiem jautājumiem, lai mēs varētu precīzāk atlasīt fokusgrupas dalībniekus pēc nepieciešamajiem kritērijiem – dzimums, vecums, dzīvesvieta utt.

Iepriekš pateicamies par atsaucību!

Kontaktpersona: Andra Jansone, Andra.Jansone@csb.gov.lv, 67366812

Aizpildīt aptaujas anketu

Release date
Share this press release: