Press Release

Nefinanšu investīcijas Latvijā 2005.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2005.gadā nefinanšu investīcijas* Latvijā bija 1819,1 milj. latu, kas ir par 14% vairāk nekā 2004.gadā. Nefinanšu investīcijas sabiedriskajā sektorā bija 595,4 milj. latu (33% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma), kas ir par 6% vairāk nekā 2004.gadâ. Savukārt privātajā sektorā 2005.gadâ tika investēti 1223,7 milj. latu (67% no kopapjoma), kas ir par 18% vairāk nekā 2004.gadā.

38% no visām nefinanšu investīcijām jeb 683,0 milj. latu veidoja iekārtas un mašīnas.

Rūpniecībā ieguldīti 601,8 milj. latu jeb 33% no kopējā nefinanšu investīciju apjoma. 90,8 milj. latu jeb 15% no kopējām nefinanšu investīcijām rūpniecībā ieguldīti pārtikas produktu un dzērienu ražošanā, 87,7 milj.(15%) - koksnes, koka un korķa izstrādājumu, izņemot mēbeļu, ražošanā, 32,7 milj. latu (5%) – metālu ražošanā, 23,1 milj. latu (4%) - pārējo nemetālisko minerālu (keramikas, cementa, betona u.c. izstrādājumi) izstrādājumu ražošanā, 18,8 milj. latu (3%) – izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, 16,0 milj. latu (3%) – mēbeļu ražošanā; citur neklasificētā ražošanā.

Transporta, glabāšanas un sakaru nozarē investēts 274,6 milj. latu jeb 15% no kopējām nefinanšu investīcijām, kas ir par 9% mazāk nekā 2004.gadā.

Vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remontā investēts 251,7 milj. latu (14%) jeb par 11% vairāk nekā 2004.gadā.

* Nefinanšu investīcijās ir ietverti ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un ieguldījumi pamatlīdzekļos (iegādei, uzlabošanai vai izveidošanai pašu spēkiem).

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 7366857
Arvīds Uibo

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release