Press Release

Eurostat un CSP iepazīstina ar sieviešu un vīriešu statistisko portretu Eiropas Savienībā

Visaugstākais sieviešu – vadītāju rādītājs Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vidū ir tieši Latvijā – 47 %. Kopumā ES 2016. gadā tikai trešā daļa (33 %) vadītāju bija sievietes. Šo un citus faktus par sievietēm un vīriešiem ES var izlasīt ES Statistikas biroja Eurostat, CSP un citu ES dalībvalstu statistikas iestāžu kopīgi šodien klajā laistajā publikācijā “Dzīve Eiropā: sievietes un vīrieši. Statistisks portrets”.

 

18102017_Sievietes_viriesi_Eiropa.png

2016. gada dati. Avots Eurostat

 

Lai arī vidēji ES sieviešu ir par 5 % vairāk nekā vīriešu, vislielākā šī skaita atšķirība bija Latvijā (18 %), Lietuvā (17 %) un Igaunijā (13 %), savukārt Luksemburgā, Maltā un Zviedrijā vīriešu bija mazliet vairāk nekā sieviešu.

Sievietes dzīvo ilgāk nekā vīrieši – ES vidējais rādītājs bija 83,3 gadi sievietēm un 77,9 gadi vīriešiem, kas ir par 5,4 gadiem mazāk. Dalībvalstu starpā šī sieviešu un vīriešu vecumu atšķirība svārstījās no 10 līdz 11 gadiem Latvijā un Lietuvā līdz mazāk nekā četriem gadiem Dānijā, Īrijā, Kiprā, Nīderlandē, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē.

Rūpes par bērniem un māju visās ES dalībvalstīs vairāk uzņemas sievietes nekā vīrieši, vidēji ES – 79 % sieviešu pretstatā 34 % vīriešu. Lielākās atšķirības vērojamas Grieķijā (85 % sieviešu un 16 % vīriešu) un Itālijā (81 % un 20 %), bet mazākās Zviedrijā (74 % sieviešu un 56 % vīriešu) un Latvijā (82 % un 57 %).

Publikācijā ir trīs nodaļas – Sadzīve, izaugsme, novecošanās; Mācības, darba dzīve, ienākumi; Ēšanas, iepirkšanās, interneta lietošanas paradumi un socializēšanās. Tekstus ilustrē infografiki ar visu ES dalībvalstu rādītājiem, līdz ar to katrā var atrast Latvijas vietu ES dalībvalstu vidū. Publikācijas pamatā ir Eurostat apkopotie nacionālo statistikas iestāžu dati.

Publikācijas tulkojumu 24 valodās nodrošināja nacionālās statistikas iestādes. Latviski izdevums pieejams CSP tīmekļa vietnes sadaļā "Statistika".

Eurostat nodrošina augstas kvalitātes starptautiski salīdzināmu statistiku par ES un citām valstīm. Eiropas statistikas sistēma (ESS) ir Eurostat un Eiropas Savienības EBTA valstu statistikas iestāžu partnerība. Valstu nacionālā statistika ir nozīmīga katras valsts līmenī, savukārt Eiropas statistika ir būtiska lēmumu pieņemšanā Eiropas līmenī.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666

Release date
Share this press release: