Press Release

Patēriņa cenas 2008.gadā pieaugušas par 10,5%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka patēriņa cenas 2008.gadā (1) pieauga par 10,5%, tai skaitā precēm – par 9,5%, bet pakalpojumiem - par 13,3%. 2007.gadā patēriņa cenas palielinājās par 14,1%.

Patēriņa cenu pārmaiņu dinamika 2008. gadā(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pieaugumu 2008.gadā bija ar mājokļa uzturēšanu saistīto preču un pakalpojumu cenu kāpumam vidēji par 31,6%, veidojot vairāk kā 1/3 no kopējā cenu pieauguma. Strauji pieauga siltumenerģijas (+51,9%), elektroenerģijas (+39,2%), gāzes (+57,2%), ūdens apgādes (+21,3%), kanalizācijas (+20,5%), atkritumu savākšanas (+19,9%) un mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumu cenas (+32,4%).

Pērn, īpaši gada pirmajā pusē, turpināja sadārdzināties pārtikas produktu cenas. Gaļa un gaļas izstrādājumi kļuva dārgāki par 14,6%, maize un graudaugu izstrādājumu – par 11,0%, zivis un zivju izstrādājumi – par 15,2%, eļļa un tauki – par 28,2%, bezalkoholiskie dzērieni – par 9,0%.

Pieaugot nodokļu likmēm, pērn par 52,8% sadārdzinājās tabakas izstrādājumi.

Turpināja palielināties lielākās daļas pakalpojumu cenas. Transporta pakalpojumu cenas pieauga vidēji par 25,0%, tai skaitā sliežu ceļa transporta – par 27,2%, autotransporta –par 29,0%, gaisa transporta – par 11,1%. Par 25,6% dārgāki kļuva ambulatorie pakalpojumi, īpaši ārsta izsaukums mājās, ārstnieciskās procedūras un ārsta – speciālista konsultācijas. Cenas pieauga ēdināšanas, izglītības, apģērbu tīrīšanas un apavu labošanas, frizētavu un personīgās aprūpes iestāžu, transporta uzturēšanas un remonta, notāra, pasta, finanšu, atpūtas un kultūras pakalpojumiem. Cenu kāpuma temps pakalpojumiem bija straujāks gada sākumā, bet otrajā pusgadā tas ievērojami samazinājās.

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas 2008.gadā

2008.gadā krasas cenu svārstības tika reģistrētas degvielai, līdz gada vidum cenām palielinoties, bet kopš augusta strauji krītoties. Kopumā degviela gada laikā kļuva vidēji par 14,9% lētāka, dodot lielāko pazeminošo ietekmi uz vidējo patēriņa cenu līmeni. Pērn cenas samazinājās arī TV, audio un video tehnikai (-14,9%), datortehnikai (-20,1%), fototehnikai (-16,0%), telefoniem (-15,9%) un sadzīves aprīkojumam (-4,4%). Turpināja samazināties telekomunikāciju pakalpojumu cenas (-3,3%), īpaši mobilo sakaru priekšapmaksas tarifi. Cenas kritās arī sporta un atpūtas piederumiem, automobiļiem, apģērbiem, apaviem, mājsaimniecības tekstilizstrādājumiem, skaņas un attēla ieraksta līdzekļiem, viesnīcu un mājokļa remonta pakalpojumiem, kā arī atsevišķiem pārtikas produktiem (sieram, cukuram, atsevišķiem augļiem un dārzeņiem).

Administratīvi uzraugāmās un regulējamās cenas 2008.gadā pieauga par 34,6%. Administratīvi neregulējamo preču un pakalpojumu cenu vidējais līmenis palielinājās par 7,4%.

2008. gadā cenu kāpuma ietekme trīs patēriņa grupās: mājoklis, pārtika, bezalkoholiskie dzērieni un alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi veidoja aptuveni 4/5 no kopējā preču un pakalpojumu cenu pieauguma.

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI, (% punkti)

  • Mājoklis: šajā grupā 60% no patēriņa īpatsvara veido preces un pakalpojumi ar administratīvi regulējamām cenām. Šo preču un pakalpojumu sadārdzināšanās bija visstraujākā. Cenas ievērojami pieauga lielākajai daļai ar mājokļa uzturēšanu saistītām precēm un pakalpojumiem (siltumenerģija, elektroenerģija, gāze, ūdens apgāde, atkritumu savākšana, īres maksa, privatizēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksa). Mājokļa remonta materiāli sadārdzinājās par 4,2%, cietais kurināmais – par 4,4%, bet īres maksa brīvajā tirgū un mājokļa remonta pakalpojumi kļuva nedaudz lētāki.

  • Pārtika: gada pirmajā pusē turpināja strauji sadārdzināties lielākā daļa pārtikas produktu. Pirmajos sešos mēnešos vidējais pārtikas cenu līmenis pieauga par 9,4%. Gada otrajā pusē pārtikas preču cenas stabilizējās un pieauga vidēji par 0,6%. Nedaudz lētāki gada otrajā pusē kļuva atsevišķi piena produkti. Atšķirībā no kopējās tendences, zivju un zivju izstrādājumu cenas pieauga straujāk gada beigās.

  • Alkohols, tabaka: lielākā ietekme bija tabakas izstrādājumu cenu kāpumam, ko noteica akcīzes nodokļa palielināšana 2008.gada janvārī. Divu mēnešu laikā cigarešu cenas palielinājās vidēji par 52,2%. Alkoholisko dzērienu cenas gada laikā pieauga vidēji par 8,9%. Visvairāk cēlās alus cenas (+13,3%), bet mazākais cenu pieaugums bija vīniem (+4,9%).

12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2), ir palielinājies par 15,4%. 2007. gadā šis rādītājs bija 10,1%.

Patēriņa cenu indekss un cenu pārmaiņas 2008.gadā

Cenu indekss

2005=100

Cenu pārmaiņas (procentos):

pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi

vidēji 12mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem

pret 2007.g. decembri

pret iepriekšējo mēnesi

I

128.6

15.8

10.8

2.8

2.8

II

130.3

16.7

11.6

4.2

1.3

III

132.2

16.8

12.3

5.7

1.5

IV

134.2

17.5

13.0

7.4

1.5

V

135.5

17.9

13.8

8.4

0.9

VI

136.4

17.7

14.6

9.1

0.7

VII

136.8

16.7

15.2

9.4

0.3

VIII

136.2

15.7

15.6

9.0

-0.4

IX

137.7

14.9

15.9

10.2

1.1

X

139.4

13.8

15.9

11.5

1.2

XI

138.8

11.8

15.7

11.1

-0.4

XII

138.2

10.5

15.4

10.5

-0.5

Decembrī, salīdzinot ar novembri, patēriņa cenas samazinājās par 0,5% (precēm tās saruka par 0,8%, bet pakalpojumiem – pieauga par 0,3%). 2007.gada decembrī, salīdzinot ar 2007.gada novembri, patēriņa cenas pieauga par 0,7%.

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas 2008.gada decembrī, salīdzinot ar novembri

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām mēneša laikā bija cenu kritumam degvielai, apģērbam un apaviem.

Degvielas cenas kritās vidēji par 8,8%.

Sezonas atlaižu ietekmē apģērbu cenas samazinājās par 3,1%, bet apavu cenas – par 4,9%.

Akciju ietekmē cenas saruka graudaugu izstrādājumiem, piena produktiem un alkoholiskajiem dzērieniem, bet dārgāki kļuva dārzeņi, augļi, gaļa un gaļas izstrādājumi, kā arī sulas un atspirdzinošie dzērieni.

Cenas pieauga siltumenerģijai, ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumiem, pasta pakalpojumiem, kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem un ēdināšanas pakalpojumiem.

Dārgākas kļuva īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības preces, stikla izstrādājumi, galda piederumi, medikamenti, ziedi un mājdzīvnieku barība.

Samazinājās mājokļa īres maksa brīvajā tirgū, lētāka kļuva mājokļa uzturēšana un remonts, kā arī pakalpojumi privāttransportam un automašīnu iegāde. Cenas kritās sadzīves ierīcēm, mājsaimniecības tekstilizstrādājumiem, mēbelēm un grīdsegumiem, telefoniem, TV, video, audio un foto iekārtām.


Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk,

% punkti

Grupas

2008.gada decembrī salīdzinot ar:

2007.g. decembri

2008.g. novembri

Kopā

10.5

-0.5

Pārtika

10.0

0.3

Alkohols, tabaka

27.5

-0.3

Apģērbs, apavi

-2.4

-3.6

Mājoklis

31.6

0.4

Mājokļa iekārta

3.5

-0.7

Veselība

12.1

0.1

Transports

-1.7

-3.1

Sakari

-3.5

0.5

Atpūta, kultūra

6.6

0.6

Izglītība

22.7

0.1

Viesnīcas, restorāni

15.6

0.4

Pārējie

8.9

-0.1

Decembrī

Siltumenerģija

+0.06

Dārzeņi, kartupeļi

+0.05

Kompleksie atpūtas pakalpojumi

+0.04

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.03

Autotransporta iegāde

-0.03

Apavi

-0.10

Apģērbi

-0.13

Degviela

-0.36

Gada laikā

Siltumenerģija

+1.70

Tabakas izstrādājumi

+1.59

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.87

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.86

Ūdens piegāde un citi ar mājokli saistītie pakalpojumi

+0.71

Elektroenerģija

+0.68

Gāze

+0.54

Degviela

-0.73

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2009.gada janvārī tiks paziņota š.g. 9.februārī

1) 2008.gada decembrī, salīdzinot ar 2007.gada decembri.

2) Vidēji 2008.gadā, salīdzinot ar 2007.gada vidējo līmeni.

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 67366865
Oskars Alksnis

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release