Press Release

Informācija par izmaiņām Eiropas Komisijas komisāru atbildības sfērā par ES Statistikas biroju (Eurostat)

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu informēja Eiropas Parlamentu, ka Komisija, lai vēl vairāk pastiprinātu Eurostat neatkarību, atbildību par Eurostat darbību uztic Nodokļu un muitas savienības, revīzijas un cīņas pret krāpšanu komisāram Aļģirdam Šemetam. Pieņemot, ka statistikas pamatprincipi ir noteikti Likumā par statistiku un Eurostat faktiski sniedz statistikas pakalpojumus par dažādām nozarēm, Komisija plāno nodalīt atbildību par statistisko datu vākšanu un pārbaudi no statistisko datu izmantošanas ekonomiskās analīzes veikšanai. Eiropas statistika, kamēr tā sniedz datus ES ekonomiskai novērošanai, ir nozīmīga arī citu ES politiku attīstībai. Šis lēmums apstiprina Eurostat kā neatkarīga statistiskās informācijas sniedzēja nozīmi, lai ar šo informāciju nodrošinātu arī ES politikas veidotājus.

Release date
Share this press release: