Press Release

2011. gada tautas skaitīšanas pirmie rezultāti gaidāmi pēc dažiem mēnešiem

Lai arī redzamākā tautas skaitīšanas darbu daļa tika pabeigta jau 10. jūnijā, tas neliecina, ka tautas skaitīšana ir noslēgusies un visi nepieciešamie dati par Latvijas iedzīvotājiem ir iegūti. Veicot jebkuru apsekojumu, jāsaprot, ka nevar iegūt 100% atbildētību, vēl jo vairāk tāda mēroga pasākumā kā tautas skaitīšana. Vienmēr kāda iedzīvotāju daļa paliek nesastapta klātienē – mājās vai arī interneta tautas skaitīšanā, kas ir izskaidrojums ar dažādiem iemesliem, kā prombūtne, darba specifika, nevēlēšanās piedalīties tautas skaitīšanā u.c.

Latvijas tautas skaitīšanas „redzamākajā” daļā ir iegūta informācija par 1.9 miljoniem iedzīvotāju, kuri piedalījās tautas skaitīšanā internetā, ieradās uz tautas skaitīšanas iecirkņiem vai tika apsekoti ar skaitītāju starpniecību. CSP apzinās, ka šajā posmā nav iegūta informācija par visiem iedzīvotājiem un līdz ar to izmantos citus risinājumus informācijas par nesastaptajiem iedzīvotājiem iegūšanai un apkopošanai. Viens no būtiskākajiem avotiem informācijas iegūšanā ir valsts informācijas sistēmas un administratīvie reģistri, kuru saturošās informācijas izvērtēšana sniegs pamatojumu par iedzīvotāju atrašanos Latvijā vai ārpus tās.

Kritēriji atbilstoši kuriem tautas skaitīšanā nesastaptie iedzīvotāji varētu tikt iekļauti valstī pastāvīgi dzīvojošo iedzīvotāju skaitā ir sagatavoti un tiks nodoti Tautas skaitīšanas komisijas ekspertiem izvērtēšanai un apstiprināšanai.

Atbilstoši Tautas skaitīšanas likumam tautas skaitīšanas galvenie rezultāti ir jāpublicē ne vēlāk kā 2012. gada februārī. Attiecīgi tiks veikti dažādu statistikas rādītāju pārrēķini. Kā, piemēram, nodarbinātības rādītāji, dati par iedzīvotāju emigrāciju, IKP uz vienu iedzīvotāju u.c. Pašreiz iedzīvotāju skaita aprēķinus CSP izstrādā, izmantojot Iekšlietu ministrijas PMLP Iedzīvotāju reģistra informāciju un no pašvaldību dzimtsarakstu iestādēm saņemtos civilstāvokļa notikumu reģistrus. Diemžēl, daļa iedzīvotāju nepilda Iedzīvotāju reģistra likuma prasības un, ja uzturēšanās laiks ārpus Latvijas ir ilgāks par sešiem mēnešiem, neinformē PMLP par jauno dzīvesvietas adresi ārvalstī.

CSP norāda, ka tikai pēc Latvijas tautas skaitīšanas galīgo rezultātu iegūšanas varēs objektīvi noteikt Latvijas iedzīvotāju skaitu. Kā arī noliegt vai apstiprināt datus par dažu pētnieku izteiktajiem pieņēmumiem par milzīgajiem - līdz ceturtdaļai miljona cilvēku - emigrācijas apjomiem no Latvijas.

 

Aldis Brokāns
Centrālās statistikas pārvaldes preses sekretārs
T: +371 67366868
M: +371 29119849
E-pasts: aldis.brokans@csb.gov.lv

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release