Press Release

Septembrī IKP dati tiks publicēti pēc NACE 2.red.

Šī gada 18.augustā Centrālā statistikas pārvalde aicināja pie sevis galvenos makroekonomiskās statistikas datu lietotājus – Finanšu ministrijas un Ekonomikas ministrijas ekspertus, Latvijas Bankas un komercbanku analītiķus, lai savlaicīgi informētu par izmaiņām nākamajā mēnesī publicējamos iekšzemes kopprodukta, tā sastāvdaļu un nozaru struktūras datos. Datu precizēšana vēl turpinās, bet izmaiņu pamatojums ir:

  • ES likumdošanā prasītā pāreja uz Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas jauno versiju – NACE 2.red.,
  • Eiropas Savienības Statistikas biroja Eurostat rekomendācijas aprēķinu pilnveidošanai un jaunu datu avotu piesaistei,
  • citas metodoloģiskās izmaiņas.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes revīzijas politikai, visas pašlaik konstatētās nepieciešamās izmaiņas tiks realizētas vienlaicīgi, lai izvairītos no nepamatoti biežas datu pārskatīšanas.


Sagatavojis Makroekonomiskās statistikas departaments
Dace Tomase
Tālr. 67366844


Turpmāk CSP preses izlaidumi arī vietnē Twitter: http://twitter.com/#!/CSP_Latvija

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release