Press Release

Saskaitīti vairāk nekā 780 tūkstoši iedzīvotāju

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopoto informāciju līdz 12.aprīlim tautas skaitītāji ir aizpildījuši skaitīšanas anketas par vairāk nekā 780 tūkstošiem iedzīvotāju. Tas veido 51 procentu no tautas skaitītāju darba uzdevumos iekļauto personu kopskaita. Atgādinām, ka tautas skaitīšanas beigu termiņš ir 31. maijs.

Vairāk nekā 60 procentus no plānotā darba apjoma ir paveikuši tautas skaitītāji, kuri strādā 20 no 37 reģionālos tautas skaitīšanas vadīšanas un koordinācijas centros (RVKC). To vidū ir Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Preiļu un Saldus RVKC. Savukārt Rīgā salīdzinoši vairāk paveikuši tautas skaitītāji, kuri strādā Zemgales, Vidzemes un Ziemeļu/Centra tautas skaitīšanas vadīšanas un koordinācijas centru vadībā.

CSP vēlreiz aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību šādām tautas skaitītāja identifikācijas pazīmēm – katram tautas skaitītājam ir īpaša apliecība un datorsoma ar tautas skaitīšanas logo un kārtas numuru. Ja vēlaties pārliecināties par tautas skaitītāja identitāti, zvanot uz bezmaksas tālruni 80000777, nosauciet skaitītāja vārdu, uzvārdu, savu dzīves vietu un uz datorsomas redzamo skaitītāja numuru. Centrālās statistikas pārvaldes darbinieki apstiprinās tautas skaitītāja identitāti.

CSP vadība līdz 12.aprīlim apmeklēja vairākus tautas skaitīšanas reģionālos vadīšanas un koordinācijas centrus Latgalē, Zemgalē un Kurzemē, lai pārrunātu tautas skaitīšanas aktuālos jautājumus. Jāatzīmē, ka skaitītāju darbu kavē nepilnības dzīvojamo māju adrešu sistēmā.

CSP informē, ka visos tautas skaitīšanas un reģionālajos vadīšanas un koordinācijas centros un to atbildībā esošajos tautas skaitīšanas iecirkņos darbs tiek organizēts sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un pagastu pārvaldēm, valsts un pašvaldību policijas darbiniekiem un sociālajiem darbiniekiem, kuri nepieciešamības gadījumā sniegs palīdzību tautas skaitīšanas procesa sekmīgai norisei.

Sadarbība ar pašvaldībām turpināsies arī pēc tautas skaitīšanas noslēgšanās.

Katra no pašvaldībām saņems CSP sagatavotās tautas skaitīšanas rezultātu kopsavilkuma tabulas.

CSP īpaši vēlas uzteikt Latgales reģiona tautas skaitītājus, jo, neskatoties uz ārkārtīgi slikto ceļu kvalitāti, kad nav iespējams izmantot automašīnas, tautas skaitītāji turpina savu darbu.

 

Papildinformācija:
Aldis Brokāns
Centrālās statistikas pārvaldes preses sekretārs
T: +371 67366868
M: +371 29119849
E-pasts: aldis.brokans@csb.gov.lv

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release