Press Release

Centrālā statistikas pārvalde un Valsts datu inspekcija brīdina, ka citu personu datu izmantošana tautas skaitīšanā ir administratīvi un pat krimināli sodāma rīcība

„Centrālā statistikas pārvalde nevar izslēgt iespēju, ka kāds nelikumīgi izmanto citu personu datus, aizpildot tautas skaitīšanas anketu. Ja šādas darbības tiks veiktas, tad šāda persona būs veikusi nelikumīgu personas datu apstrādi, par ko normatīvajos aktos ir paredzēta atbildība. Ja šāds pārkāpums tiks konstatēts, CSP vērsīsies tiesībsargājošās institūcijās”, uzsver Centrālās statistikas pārvaldes priekšniece Aija Žīgure.

Centrālā statistikas pārvalde paziņo, lai ierobežotu publiski pieejamu personas datu prettiesisku apstrādi un netiktu apšaubīta tautas skaitīšanas sistēmas darbība, pilnībā aizpildītās tautas skaitīšanas anketas nebūs pieejamas.

Līdz ar to tiks izslēgta iespēja, ka personas, kuras, iespējams, izmanto nelikumīgi iegūtus citas personas datus (vārds, uzvārds, personas kods, personas pases numurs), varēs apskatīt jau iepriekš ievadīto informāciju par citu personu.

Centrālā statistikas pārvalde, konsultējoties ar atbildīgajām institūcijām, no savas puses ir ievērojusi visus no tās atkarīgos priekšnosacījumus, lai augstā līmenī nodrošinātu informācijas drošību un datu aizsardzību tautas skaitīšanā, tai pat laikā nesarežģījot respondentiem pašu tautas skaitīšanas anketas aizpildīšanas procesu.

Mēs esam nodrošinājuši gan iekšējo drošības procedūru izstrādi, gan tautas skaitīšanā iesaistīto personu apmācību darbam ar konfidenciālu informāciju, gan arī tehnoloģisko risinājumu izstrādi, atbilstoši drošības prasībām.

„Datu valsts inspekcija brīdina, ka citas personas identifikatoru – personas datu, izmantošana, lai aizpildītu tautas skaitīšanas anketu internetā, bez pašas personas piekrišanas, ir administratīvi vai pat krimināli sodāma rīcība” norāda Datu valsts inspekcijas direktore Signe Plūmiņa.

Tās institūcijas, kuru rīcībā ir iedzīvotāju personas dati, ir atbildīgas par personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Līdz ar to Centrālā statistikas pārvalde uzskata, ka nevar notikt prettiesiska personu datu apstrāde, ja šīs institūcijas ievēro Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Gadījumā, ja ir radušās aizdomas par to, ka kāds ir prettiesiski izmantojis jūsu identifikācijas datus, lai pieslēgtos tautas skaitīšanas anketai internetā, aicinām par to nekavējoties informēt Centrālo statistikas pārvaldi un Datu valsts inspekciju un šāds pārkāpums tiks izskatīts tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

 

Papildinformācija:
Aldis Brokāns
Centrālās statistikas pārvaldes preses sekretārs
T: +371 67366868
M: +371 29119849
E-pasts: aldis.brokans@csb.gov.lv

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release