Sabiedrības līdzdalība (in Latvian only)

Sabiedrības līdzdalību nosaka Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

Doties uz
Sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām
Dokumenti publiskajai apspriešanai

 

Sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām

Darba grupa Latvijas energobilances sagatavošanai

Reizi gadā pirms energobilances sagatavošanas notiek darba grupas sanāksme, kurā iesaistīti Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas pārstāvji.

Kontaktpersona:
Līga Meļko
Vides un enerģētikas statistikas daļas vadītāja
Liga.Melko@csb.gov.lv

Darba grupa mežsaimniecības nozares IKP novērtēšanai

Šajā darba grupā CSP sadarbojas ar Latvijas kokrūpniecības federāciju.

Kontaktpersona:
Andra Lazdiņa
Vides un enerģētikas statistikas daļas vecākā referente
Andra.Lazdina@csb.gov.lv

Darba grupa tūrisma statistikas attīstībai

Pēc nepieciešamības notiek darba grupas sanāksmes, kurās piedalās Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas pārstāvji.

Kontaktpersona:
Edīte Miezīte
Transporta un tūrisma statistikas daļas vadītāja
Edite.Miezite@csb.gov.lv

 

Dokumenti publiskajai apspriešanai

CSP aicina ikvienu interesentu līdzdarboties un uz e-pastu csb@csb.gov.lv nosūtīt savu viedokli par šeit ievietotajiem projektiem to sagatavošanas laikā pirms saskaņošanas Valsts sekretāru sanāksmē.

Jūsu viedoklis mums ir svarīgs pastāvošā regulējuma maiņas vai jauna regulējuma izstrādes procesā, lai veicinātu tiesību aktu kvalitāti un to atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm. Jūsu viedoklis palīdzēs mums arī savlaicīgi apzināt problēmjautājumus un rast piemērotākos risinājumus.

 

 

 

Share this page: