Protokoli un prezentācijas (arhīvs) (in Latvian only)

28.09.2018

Oficiālās statistikas programmas aktualitātes
Baltijas – Ziemeļvalstu - Ukrainas sadarbība apsekojumu statistikā
Alternatīvo datu vākšanas rīku izmantošana patēriņa cenu indeksa vajadzībām
Protokols
Videoieraksts

15.06.2018

Apsekojuma "Dzīves kvalitāte pilsētā" rezultāti. Teritoriālais un ģeotelpiskais aspekts
Privātuma aizsardzība personas datu apstrādē CSP
Protokols Nr. 2/2018
Videoieraksts

23.03.2018

CSP struktūras organizatoriskās izmaiņas
Inovāciju statistika
Protokols Nr. 1/2018
Videoieraksts

08.12.2017

CSP attīstība Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) ietvaros
Oficiālās statistikas sistēmas koordinācija – ONAs
Jaunie aspekti Eiropas Statistikas prakses kodeksā
Protokols Nr. 4/2017
Videoieraksts

29.09.2017

“Konsultē vispirms” principa īstenošana CSP 
Oficiālās statistikas programmas aktualitātes
Latvijas mājsaimniecību finanšu struktūras un patēriņa aptaujas rezultāti
Protokols Nr. 3/2017

16.06.2017.

Ģeotelpiskā statistika
Datu lietotāja pieredze datu izmantošanā
Protokols Nr. 2/2017

30.03.2017.

Padomes 2016. gada darbības pārskats
Uzņēmumu profilēšana
Intrastat sistēmas reforma
Oficiālās statistikas programmas aktualitātes
Protokols Nr. 1/2017

16.12.2016.

Granta projekti - mērķi un ieguvumi
Statistikas kopienas loma ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanā
Komunikācija ar statistikas lietotājiem
Protokols Nr. 4/2016

30.09.2016.

Gatavošanās 2021. gada tautas skaitīšanai
Datu kvalitāte oficiālās statistikas veidlapās
Oficiālās statistikas programma 2017.–2019. gadam
Protokols Nr. 3/2016

17.06.2016. 

Statistiskā konfidencialitāte un statistikas (datu) pieejamība
Nacionālā oficiālā statistika - kādiem datiem jābūt Oficiālās statistikas programmā?
Protokols Nr. 2/2016

01.03.2016. 

Statistikas likuma prezentācija
Ar darba organizāciju saistītu jautājumu apspriešana
Izmaiņas oficiālās statistikas izplatīšanā 
Protokols Nr. 1/2016

Share this page: