Protokoli un prezentācijas (arhīvs) (in Latvian only)

08.12.2017

CSP attīstība Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) ietvaros
Oficiālās statistikas sistēmas koordinācija – ONAs
Jaunie aspekti Eiropas Statistikas prakses kodeksā
Statistikas biznesa procesu modeļa (The generic statistical business process model GSBPM) ieviešana CSP
Citi jautājumi
Protokols Nr. 4/2017
Videoieraksts

29.09.2017

“Konsultē vispirms” principa īstenošana CSP 
Oficiālās statistikas programmas aktualitātes
Latvijas mājsaimniecību finanšu struktūras un patēriņa aptaujas rezultāti
Citi jautājumi
Protokols Nr. 3/2017

16.06.2017.

Ģeotelpiskā statistika
Datu lietotāja pieredze datu izmantošanā
Oficiālās statistikas programmas aktualitātes
Citi jautājumi
Protokols Nr. 2/2017

30.03.2017.

Padomes 2016. gada darbības pārskats
Uzņēmumu profilēšana
Intrastat sistēmas reforma
Oficiālās statistikas programmas aktualitātes
Protokols Nr. 1/2017

16.12.2016.

Granta projekti - mērķi un ieguvumi
Statistikas kopienas loma ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanā
Komunikācija ar statistikas lietotājiem
Protokols Nr. 4/2016

30.09.2016.

Gatavošanās 2021. gada tautas skaitīšanai
Datu kvalitāte oficiālās statistikas veidlapās
Oficiālās statistikas programma 2017.–2019. gadam
Protokols Nr. 3/2016

17.06.2016. 

Statistiskā konfidencialitāte un statistikas (datu) pieejamība
Nacionālā oficiālā statistika - kādiem datiem jābūt Oficiālās statistikas programmā?
Oficiālās statistikas portāls - ar izstrādi saistīto problēmjautājumu apspriešana
Dažādu citu jautājumu apspriešana
Protokols Nr. 2/2016

01.03.2016. 

Iepazīšanās ar Statistikas padomes sastāvu
Statistikas likuma prezentācija
Ar darba organizāciju saistītu jautājumu apspriešana
Izmaiņas oficiālās statistikas izplatīšanā 
Dažādu citu jautājumu apspriešana
Protokols Nr. 1/2016

Share this page: