Official statistics institutions

Oficiālās statistikas iestādes ir visas valsts institūcijas, kuras saskaņā ar Statistikas likumu nodrošina oficiālo statistiku (turpmāk – Statistikas iestādes).

Doties uz
CSP kontaktpersonas
Eiropas oficiālā statistika (ONAs) 
Latvijas oficiālā statistika

 

CSP kontaktpersonas statistikas koordinācijas jautājumos

Jautājumiem par oficiālās statistikas sistēmu, tās koordināciju aicinām  izmantot e-pastu: oficiala.statistika@csb.gov.lv

Evija Vinciuna
Oficiālā statistikas programma, statistikas veidlapas
evija.vinciuna@csb.gov.lv
67366629

Nadežda Orlova
Klasifikācijas
nadezda.orlova@csb.gov.lv
67366962

Uldis Ainārs
Datu izplatīšana
uldis.ainars@csb.gov.lv
67366920

Ieva Pauļuka
Kvalitātes vispārīgās prasības, prakses kodekss
ieva.pauluka@csb.gov.lv
67366770

Kaspars Vasaraudzis
ANO un OECD statistikas jautājumi
kaspars.vasaraudzis@csb.gov.lv
67366820

 

Statistikas iestādes, kas nodrošina oficiālo Eiropas statistiku (ONAs)

Agroresursu un ekonomikas institūts
Agrobiznesa informācijas un analīzes daļas vadītāja
Valda Bratka, Dr.oec.
valda.bratka@arei.lv
67167909

Lauku atbalsta dienests
Informācijas departamenta Informācijas un statistikas daļas vadītāja vietnieks 
Jānis Vaļģis       
janis.valgis@lad.gov.lv
67027858

Nacionālais veselības dienests
Datu pārvaldības un analīzes nodaļas vadītājs    
Andris Brūvers        
andris.bruvers@vmnvd.gov.lv
67519982

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
Migrācijas nodaļas vadītāja  
Ilze Briede      
ilze.briede@pmlp.gov.lv
67219546

Patvēruma lietu nodaļas vecākā referente
Gunta Lāce    
gunta.lace@pmlp.gov.lv
67219571


Slimību profilakses un kontroles centrs
Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore
Jana Lepiksone
jana.lepiksone@spkc.gov.lv
67387654

Valsts robežsardze
Operatīvās vadības pārvaldes Analītiskās nodaļas galvenais inspektors kapteinis
Vladimirs Ivanovs
vladimirs.ivanovs@rs.gov.lv
67075768


Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Informācijas analīzes daļas vadītāja
Anta Jantone
anta.jantone@lvgmc.lv
67770058


Zemkopības ministrija
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Pārtikas nozares nodaļas vadītāja
Ilona Mežiniece-Briede
ilona.meziniece-briede@zm.gov.lv
67027164


Valsts augu aizsardzības dienests
Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļas inspektore
Vija Lazdauska
vija.lazdauska@vaad.gov.lv
67550921
 

Statistikas iestādes, kas nodrošina oficiālo Latvijas statistiku

Augstākā tiesa
Anita Zikmane
Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja
anita.zikmane@at.gov.lv
67020352

Dabas aizsardzības pārvalde
Gita Strode
Dabas aizsardzības departamenta direktore
Gita.Strode@daba.gov.lv
67509761, 29455010

Ekonomikas ministrija
Jānis Ušpelis
Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vecākais eksperts
janis.uspelis@em.gov.lv
67013164

Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Irina Ivanova
Statistikas un analīzes daļas vadītāj
airina.ivanova@fktk.lv
67774883

Ģenerālprokuratūra
Viktors Ruselevičs
Darbības analīzes un vadības departamenta prokurors 
viktors.ruselevics@lrp.gov.lv
67044565

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Sarmīte Klementjeva
Noziedzīgo nodarījumus uzskaites nodaļas vadītāja 
sarmite.klementjeva@ic.iem.gov.lv 
67208509

Iepirkumu uzraudzības birojs
Renāte Kundziņa
Informācijas departamenta vecākā referente
renate.kundzina@iub.gov.lv
67326708

Ieslodzījuma vietu pārvalde
Žanna Staskeviča
Pārvaldes centrālā aparāta
Administratīvās daļas galvenā inspektore
zanna.staskevica@ievp.gov.lv
67290238, 25413553

Izglītības un zinātnes ministrija
Aija Rudmane
Izglītības departamenta pārvaldes vecākā referente
aija.rudmane@izm.gov.lv
67047915

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
Sanda Liepiņa
Finanšu analīzes un uzskaites nodaļas vadītāja 
sanda.liepina@iaui.gov.lv
67504953

Kultūras ministrija
Aija Upmale
Stratēģiskās plānošanas nodaļas referente
aija.upmale@km.gov.lv 
67330214

Labklājības ministrija
Solveiga Siliņa
LM Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte
solveiga.silina@lm.gov.lv
67021598

Žanis Buhanovskis
LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
plānošanas departamenta vecākais referents
zanis.buhanovskis@lm.gov.lv
67021670

Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Anda Ikauniece
Direktore
anda.ikauniece@lhei.lv
67601995

Latvijas Nacionālais arhīvs
Māra Sprūdža
Direktore
mara.sprudza@arhivi.gov.lv
67212539

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Baiba Bierne
Attīstības departamenta  statistikas speciāliste
baiba.bierne@lnb.lv
67806128, 29152386

Agroresursu un ekonomikas institūts
Valda Bratka, Dr.oec.
Agrobiznesa informācijas un analīzes nodaļas vadītāja 
valda.bratka@arei.lv
67167909

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Jurģis Jansons
Direktors
jurgis.jansons@silava.lv
26190266

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome
Ira Misāne
Grāmatve
deira.misane@lzti.lv
67290006

Lauksaimniecības datu centrs
Ingūna Slice
Lauksaimniecības departamenta direktore
inguna.slice@ldc.gov.lv
67095054, 29255270

Nacionālais kino centrs
Inese Kirejeva
Personāla vadītāja
inese.kirejeva@nkc.gov.lv
67258878

Anita Kolbina
Finanšu un budžeta vecākā speciāliste
anita.kolbina@nkc.gov.lv
67358863

Nacionālais veselības dienests
Ineta Būmane
Ārstniecības pakalpojuma departamenta direktora vietniece
ineta.bumane@vmnvd.gov.lv
67043760

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Inga Karlivāne
Organizēšanas un attīstības nodaļas vecākā speciāliste
inga.karlivane@nmpd.gov.lv 
67337023, 29464319

Nodarbinātības valsts aģentūra
Ilze Bērziņa
Finanšu un attīstības departamenta Statistikas nodaļas vadītāja
ilze.berzina@nva.gov.lv
67021731, 26541870

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Kristaps Punculis
Statistiķis
kristaps.punculis@kd.gov.lv
67044814

Patentu valde
Valentīna Kibiseva
Finanšu plānošanas un grāmatvedības nodaļas vecākā grāmatvede
valentina.kibiseva@lrpv.gov.lv
67099631

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
Nora Senkāne
Administratīvā departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente
nora.senkane@pmlp.gov.lv
67829819

Satiksmes ministrija
Mārīte Paegle
Aviācijas departamenta vecākā referente
marite.paegle@sam.gov.lv
67028225

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Egars Linde 
Valdes loceklis
edgars.linde@llkc.lv
29139027, 63050220 

Slimību profilakses un kontroles centrs
Jana Lepiksone
Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore
jana.lepiksone@spkc.gov.lv
67387654

Tiesu administrācija
Ina Degle
Tiesu un zemesgrāmatu departamenta Tiesu iestāžu informācijas sistēmas nodaļas statistiķe
ina.degle@ta.gov.lv
67063866

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Ērika Peipere
Finanšu nodaļas vadītāja
erika.peipere@ugf.gov.lv  
67830625

Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Aldis Lāma
IT daļas priekšnieka vietnieks
aldis.lama@csdd.gov.lv
67025710

Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari"
Liega Bernota
Atbalsta funkciju nodrošinājuma departamenta
Finanšu nodaļas finanšu analītiķe
liega.bernota@vases.lv
67333034, 29225983

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
Ilona Erkmane
Galvenā grāmatvede
ilona.erkmane@lvrtc.lv
67029568

Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra"
Jolanta Roze
Finanšu dienesta vadītāja
jolanta.roze@pa.gov.lv
67021376

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Jana SīpolaBāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta referente
jana.sipola@bti.gov.lv
67359142, 26808692

Valsts darba inspekcija
Agnija Murāne
Darba aizsardzības nodaļas vecākā eksperte
agnija.murane@vdi.gov.lv
67021709

Valsts ieņēmumu dienests
Sergejs Balabkins
Nodokļu pārvaldes Rīgas maksājumu uzskaites daļas Maksājumu uzskaites nodaļas galvenais nodokļu inspektors
sergejs.balabkins@vid.gov.lv
67122063

Valsts izglītības satura centrs
Lauris Grīvans
Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāja vietnieks
lauris.grivans@visc.gov.lv
67814472

Valsts kase
Gunta Medne
Valsts kases pārvaldnieka vietniece
gunta.medne@kase.gov.lv
67094216

Valsts meža dienests
Solvita Mūrniece
Meža resursu pārvaldības departamenta direktora vietniece
solvita.murniece@vmd.gov.lv
67228390

Valsts probācijas dienests
Emīls Kālis
Pētnieks
emils.kalis@lvpd.gov.lv
67021175

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Sarma Liepa
Reģionālās attīstības atbalsta departamenta vecākā eksperte
sarma.liepa@vraa.gov.lv
66164663

Valsts robežsardze
Vilnis Zagorskis 
Galvenās pārvaldes
Dienesta organizācijas pārvaldes Analītiskā dienesta priekšnieks pulkvežlaitnants
vilnis.zagorskis@rs.gov.lv
67075715

Maira Novinska 
Galvenās pārvaldes Grāmatvedības nodaļas speciāliste
maira.novinska@rs.gov.lv
67075619

Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Inga Roze
Sabiedriskā transporta finanšu analīzes un audita daļas Maršrutu tīkla analītiķe
inga.roze@atd.lv
67502870

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Evita Vītola
Gaisa un klimata nodaļas vecākais speciālists
evita.vitola@lvgmc.lv 
67770051

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Evita Česka
Statistikas daļas vadītāja
evita.ceska@vsaa.lv
67013666

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Igors Rusinovs
Operatīvās vadības pārvaldes Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu nodaļas vecākais inspektors, kapteinis
igors.rusinovs@vugd.gov.lv
67075996, 27896492

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs
Agnese Dravniece
Licenču un reģistru daļas eksperte
agnese.dravniece@rdc.vvd.gov.lv
67084297, 25780459

Valsts zemes dienests
Nataļja Smirnova
Pakalpojumu un informācijas departamenta Datu analīzes un apmaiņas daļas vadītāja
natalja.smirnova@vzd.gov.lv 
67038806

Veselības inspekcija
Normunds Kadiķis 
Sabiedrības veselības nodaļas Vecākais speciālists - vides veselības analītiķis
normunds.kadikis@vi.gov.lv
67819695

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
Māra Ozola
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas speciāliste statistikas jautājumos
mara.ozola@vdeavk.gov.lv
67893720

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Rudīte Vesere
Vides aizsardzības departamenta direktore
rudite.vesere@varam.gov.lv
67026464

Zāļu valsts aģentūra
Elma Gailīte
Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļas vadītāja
elma.gailite@zva.gov.lv
67078436

Zemkopības ministrija
Ilona Mežiniece-Briede
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Pārtikas nozares nodaļas vadītāja
ilona.meziniece-briede@zm.gov.lv
67027164 

 

Share this page: