Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Klasificēšanas objekts

Valsts un pašvaldību budžetu izdevumi.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt budžetu līdzekļu izlietojuma uzskaiti un kontroli, iespēju analizēt budžetu līdzekļu izlietojumu un sniegt sabiedrībai pārskatāmu informāciju par budžetu izdevumiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām.

Lietošanas joma

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu, kā arī valsts un pašvaldību budžeta iestāžu budžeta plānošana, uzskaite un pārskatu sagatavošana.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Finanšu ministrija
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Code length 5 characters
Līmeņu skaits
4
Kontaktinformācija

Ludmila Jevčuka
Finanšu ministrijas
Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta
Budžeta metodoloģijas nodaļas vadītāja
67095442
Ludmila.Jevcuka@fm.gov.lvmetodologija@fm.gov.lv