Ievainojumu datubāzes kodēšanas rokasgrāmata. Datu vārdnīca.

The Injury Database Coding Manual. Data dictionary.

Klasificēšanas objekts

Visa veida traumas, nelaimes gadījumi un saindēšanās.

Ieviešanas mērķis
  • salīdzināmas informācijas iegūšana par ārējās iedarbes izraisītām traumām;
  • vienotās ES Traumu un ievainojumu reģistra datubāzes (EU-IDB) uzturēšana;
  • traumu profilakses pasākumu un traumatisma samazināšanas stratēģijas izstrāde.
Lietošanas joma
  • ārstniecības iestādes;
  • institūcijas, kas nodarbojas ar traumu profilakses pasākumu izstrādi;
  • valsts un pašvaldības institūcijas – veselības aprūpes resursu plānošanai;
  • sociālās apdrošināšanas institūcijas;
  • darba resursu un darba aizsardzības dienesti.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota. 2017. gadā ieviestas izmaiņas atbilstoši aktuālākajai Eiropas Ievainojumu datubāzes (IDB) kodēšanas rokasgrāmatas versijai (IDB 1.4 versija, 2016. gads).

 

Izstrādātājs
Patērētāju drošības institūts (Nīderlande)
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Code length 8 characters
Līmeņu skaits
4
Līmeņu apraksts

1. līmenis –     30 nodaļas
2. līmenis –   294 pirmā līmeņa kodi
3. līmenis –   852 otrā līmeņa kodi
4. līmenis – 1102 trešā līmeņa kodi

Hierarhijas apraksts

Koda garums var būt no 2 līdz 8 zīmēm.

Kontaktinformācija

Jana Lepiksone
Slimību profilakses un kontroles centra
Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore
67387654
Jana.Lepiksone@spkc.gov.lv