Starptautiskā nodarbinātības statusu klasifikācija

International Classification by Status in Employment

Klasificēšanas objekts

Personu nodarbinātības statusi.

Ieviešanas mērķis
  • nodrošināt starptautiskai praksei atbilstošu nodarbināto personu sadalījumu pa statusiem;
  • nodrošināt statistikas datu par nodarbinātības statusiem salīdzināmību ES dalībvalstīs un pārējās pasaules valstīs.
Lietošanas joma
  • darba tirgus attīstības joma;
  • visas jomas, kurās norādīts dalījums pēc nodarbinātības statusa.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

2018. gadā tiek plānots izstrādāt klasifikācijas pārskatīšanas projektu (ICSE-18).

Izstrādātājs
Starptautiskā Darba organizācija
Līmeņu skaits
1
Līmeņu apraksts

1. līmenis – 5 grupas

Kontaktinformācija


Zaiga Priede
Centrālās statistikas pārvaldes
Sociālās statistikas departamenta
Sociālās statistikas metodoloģijas daļas vecākā metodikas eksperte
67366886
Zaiga.Priede@csb.gov.lv