Transporta veidu klasifikators (muitas uzskaitē)

Klasificēšanas objekts

Muitas kravu transportēšanas veidi.

Ieviešanas mērķis

Muitas deklarāciju aizpildīšanas atbilstība ES standartiem.

Lietošanas joma

Muitas kravu transportēšanas statistikas apkopošana.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Eiropas Komisija
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Code length 2 characters
Līmeņu skaits
2
Līmeņu apraksts

1. līmenis –  8 sekcijas
2. līmenis – 13 apakšsekcijas

Kontaktinformācija

Irēna Knoka
Valsts ieņēmumu dienesta
Muitas pārvaldes
E - muitas daļas vadītājas vietniece
67120804

Irena.Knoka@vid,gov.lv