Būvju klasifikācija

Klasificēšanas objekts

Būves (ēkas un inženierbūves) un telpu grupas.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt vienotu būvju, tai skaitā būvēs esošo telpu grupu, uzskaiti valstī.

Lietošanas joma
  • būvju projektēšana;
  • būvju uzskaite;
  • būvniecības statistikas apkopošana;
  • kadastrālā uzmērīšana, reģistrācija un vērtēšana;
  • nacionālo kontu sastādīšana.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek plānots līdz 2019. gada 1. novembrim izstrādāt jaunus būvju (vienotu teritorijas plānošanas un būvju) klasifikācijas noteikumus.

Izstrādātājs
Ekonomikas ministrija
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Code length 8 characters
Līmeņu skaits
6
Līmeņu apraksts

1. līmenis –     2 sekcijas        (1 decimālzīme)
2. līmenis –     6 nodaļas        (2 decimālzīmes)
3. līmenis –   20 grupas          (3 decimālzīmes)
4. līmenis –   47 klases           (4 decimālzīmes)
5. līmenis –   70 tipu grupas  (6 decimālzīmes)
6. līmenis – 161 tips                (8 decimālzīmes)

Kontaktinformācija

Evija Avota
Ekonomikas ministrijas
Būvniecības un mājokļu politikas departamenta
Būvniecības politikas nodaļas vecākā referente
67013262
Evija.Avota@em.gov.lv

Mārtiņš Riežnieks
Valsts zemes dienesta
Kadastra departamenta
Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadošais metodikas eksperts
67038665
Martins.Rieznieks@vzd.gov.lv

Papildinformācija

ES Būvju klasifikācijas (CC) adaptācija