Būvju klasifikācija

Klasificēšanas objekts

Būves (ēkas un inženierbūves) un telpu grupas.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt vienotu būvju, tai skaitā būvēs esošo telpu grupu, uzskaiti valstī.

Lietošanas joma
  • būvju projektēšana;
  • būvju uzskaite;
  • būvniecības statistikas apkopošana;
  • kadastrālā uzmērīšana, reģistrācija un vērtēšana;
  • nacionālo kontu sastādīšana.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Valsts zemes dienests izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu “Būvju klasifikācijas noteikumi” (TA-241), kas aizstās Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju”.

Izstrādātājs
Ekonomikas ministrija
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Code length 8 characters
Līmeņu skaits
6
Līmeņu apraksts

1. līmenis –     2 sekcijas        (1 decimālzīme)
2. līmenis –     6 nodaļas        (2 decimālzīmes)
3. līmenis –   20 grupas          (3 decimālzīmes)
4. līmenis –   47 klases           (4 decimālzīmes)
5. līmenis –   67 tipu grupas  (5 decimālzīmes)
6. līmenis – 154 tipi                (6 decimālzīmes)

Kontaktinformācija

Evija Avota
Ekonomikas ministrijas
Būvniecības un mājokļu politikas departamenta
Būvniecības politikas nodaļas vecākā referente
67013262
Evija.Avota@em.gov.lv

Mārtiņš Riežnieks
Valsts zemes dienesta
Kadastra departamenta
Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadošais metodikas eksperts
67038665
Martins.Rieznieks@vzd.gov.lv

Papildinformācija

ES Būvju klasifikācijas (CC) adaptācija