Starptautiskā standartizētā tirdzniecības klasifikācija, 4. redakcija

Standard International Trade Classification, Revision 4

Klasificēšanas objekts

Preces.

Ieviešanas mērķis

Starptautisko ārējās tirdzniecības statistikas datu analīze.

Lietošanas joma

Preču imports un eksports.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas komisija
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Code length 5 characters
Līmeņu skaits
5
Līmeņu apraksts

1. līmenis –   10 nodaļas
2. līmenis –   67 apakšnodaļas
3. līmenis –  262 grupas
4. līmenis – 1023 apakšgrupas
5. līmenis – 2970 pamatklases

Kontaktinformācija

Ieva Jansone
Centrālās statistikas pārvaldes
Makroekonomiskās statistikas departamenta
Ārējās tirdzniecības statistikas daļas vadītāja vietniece
67366721
Ieva.Jansone@csb.gov.lv