Institucionālo sektoru klasifikācija (nacionālā)

Klasificēšanas objekts

Institucionālās vienības.  

Ieviešanas mērķis

Noteikt katra darījumu partnera institucionālās vienības piederību konkrētam institucionālajam sektoram, lai nodrošinātu informācijas sistematizēšanu, apkopošanu un analīzi.

Lietošanas joma

Normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu uzskaitei (atbilstoši naudas plūsmas un uzkrājuma principam), pārskatu sagatavošanai un parāda uzskaitei. 

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Finanšu ministrija
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Code length 7 characters
Līmeņu skaits
3
Līmeņu apraksts

1. līmenis –  2 grupas
2. līmenis –  7 sektori
3. līmenis – 13 apakšsektori

Kontaktinformācija


Mārtiņš Trautmanis
Finanšu ministrijas
Fiskālās politikas departamenta
Fiskālās pārvaldības nodaļas vadītāja vietnieks
67095409
Martins.Trautmanis@fm.gov.lv

Papildinformācija

Uzņēmumu saraksts atbilstoši institucionālajiem sektoriem.

Kā var iegūt vispārējās valdības sektorā iekļauto komersantu sarakstu?

Lai iegūtu šādu sarakstu, jāatver klasifikācijas sektors S10000 “Rezidenti” un tad, klikšķinot uz “Apskatīt” gan S130130 “Valsts struktūru kontrolēti un finansēti komersanti”, gan S130330 “Pašvaldību struktūru kontrolēti un finansēti komersanti”, ir iespējams eksportēt CSV vai XML formātā un saglabāt savai lietošanai šajos apakšsektoros iekļauto uzņēmumu sarakstu.

Kāpēc daži ieraksti sarakstos ir sarkanā krāsā?

Sarkanā krāsā ir iezīmētas tās vienības, kas ir likvidētas iepriekšējā kalendārā gada laikā.Inese Paņko
Centrālās statistikas pārvaldes
Uzņēmumu statistikas departamenta
Uzņēmumu un organizāciju reģistra daļas vecākā referente
67366921
Inese.Panko@csb.gov.lv