Statistiski teritoriālo vienību klasifikācija

Nomenclature of Territorial Units for Statistics

Klasificēšanas objekts

Statistiskās vienības (dažādu līmeņu reģioni) Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Ieviešanas mērķis

Sadalīt valsts teritoriju vienībās, kas atbilst Eiropas Savienības kritērijiem (iedzīvotāju skaits), lai nodrošinātu salīdzināmu reģionālo statistiku starp Eiropas valstīm.

Lietošanas joma
  • reģionālā statistika;
  • makroekonomiskā statistika;
  • ES strukturālie fondi.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1059/2003 5. panta 4. punktu ne biežāk kā ik pēc trim gadiem.
Klasifikācijas aktualizētā versija NUTS 2021 stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.  

 

 

Izstrādātājs
Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Code length 5 characters
Līmeņu skaits
3
Līmeņu apraksts

Vienību skaits Eiropas Savienības teritorijā no 2021. gada 1. janvāra:
1. līmenis –   104 reģioni
2. līmenis –   283 reģions
3. līmenis – 1345 reģioni

Hierarhijas apraksts

Katru dalībvalsti iedala NUTS 1. līmeņa teritoriālajās vienībās, no kurām katru, savukārt, iedala NUTS 2. līmeņa teritoriālajās vienībās, tās, savukārt, iedalot NUTS 3. līmeņa teritoriālajās vienībās.

Kontaktinformācija


Linda Apine
Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departamenta
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente
67366613
Linda.Apine@csb.gov.lv

Papildinformācija

Papildinformācija NUTS tīmekļa vietnē un Centrālās statistikas  pārvaldes tīmekļa vietnē statistiskajiem reģioniem veltītajā sadaļā