Profesiju klasifikators

Klasificēšanas objekts

Profesijas, amati, specialitātes, arodi.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

Lietošanas joma

Klasifikatora lietošana ir obligāta šādās jomās: 

  • darba tiesiskajās attiecībās un dienesta attiecībās (izņemot valsts drošības iestādes), personas profesijas (aroda, amata, specialitātes) nosaukumu norādot atbilstoši klasifikatoram;
  • informācijas sistēmās, kuras lietojot tiek nodrošināta darbaspēka uzskaitei nepieciešamās informācijas aprite;
  • oficiālās statistikas jomā;
  • ar darbaspēku saistītu pētījumu veikšanā;
  • Starptautiskās Darba organizācijas noteiktai praksei atbilstošas darbaspēka uzskaites un salīdzināšanas nodrošināšanā;
  • ārējā ekonomiskajā sadarbībā;
  • citās jomās, kur nepieciešams lietot apstiprinātus profesiju nosaukumus.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek veikta pēc nepieciešamības.

Izstrādātājs
Labklājības ministrija
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Code length 7 characters
Līmeņu skaits
5
Līmeņu apraksts

1. līmenis –     10 pamatgrupas
2. līmenis –      43 apakšgrupas
3. līmenis –     127 mazās grupas
4. līmenis –     426 atsevišķās grupas
5. līmenis – ~ 3900 profesijas (amati)

Kontaktinformācija


Aina Liepiņa
Labklājības ministrijas
Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte
67021519
Aina.Liepina@lm.gov.lv
 

 

Papildinformācija

Starptautiskās standartizētās profesiju klasifikācijas (ISCO-08) adaptācija.