Transporta statistikas standartizētā preču klasifikācija, 2007. gads