No 1 000 iedzīvotājiem caurmērā pa gadu dzimuši

1929. gadā rakstījām: “Dzimstība Latvijā valsts apmērā ir lielāka nekā visā vidus un ziemeļu Eiropā. Tomēr novērtējot skaitus par Latviju, ir jāņem vērā, ka Latvija dzimstību daudzuma ziņā spilgti sadalās divās daļās. Kamēr Latgalē ir ļoti liela dzimstība — 32,5 uz 1 000 iedzīvotājiem, tas ir apmēram tikpat cik Balkānu zemēs un Portugālē, tikmēr pārējā Latvijā dzimstība ir ļoti neliela — proti tikai 17,7 uz 1 000, tas ir tikpat daudz, kā Zviedrijā, kura ir valsts ar vismazāko dzimstību.”

Latgalē 2017. gadā dzimstības koeficients bija 8,6 un par to vēl joprojām varam teikt: “apmēram tikpat cik Balkānu zemēs un Portugālē”.  Tikai  mūsdienās šīs valstis vairs nav augstas, bet gan zemas dzimstības piemēri. Latvijā kopumā dzimstības līmenis ir krities līdz 10,7 dzimušajiem uz 1 000 iedzīvotāju 2017. gadā, kas ir aptuveni tikpat cik Norvēģijā, Dānijā un citās Eiropas valstīs. Šobrīd visos Latvijas reģionos ir aptuveni vienāds dzimstības līmenis (10–12 dzimušie uz 1 000 iedzīvotāju), izņemto Latgali, kur tas ir zemāks nekā pārējā Latvijā.

Dzimstiba_30lpp%20.gif

Datu avots:

Latvija starp Eiropas valstīm (30. lpp)

Eurostat datubāze

Share this page: