Teritoriālā statistika un tās izmantošanas iespējas

2018. gada 22. maijā seminārs "Teritoriālā statistika un tās izmantošanas iespējas"
Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā Rīgā, Jelgavas ielā 1, 702. telpā (Aeris)

Semināra video ieraksti

 

 

Laiks

Programmas punkts

Prezentētājs, pārstāvētā institūcija

10.00 – 10.20

Reģistrācija

 

10.20 – 10.30

Semināra atklāšana

CSP pārstāvis

10.30 – 11.15

Dzīves kvalitāte lielajās pilsētās. Apsekojuma rezultāti

  • CSP 2017. gadā veiktā apsekojuma par dzīves kvalitāti astoņās lielajās pilsētās galvenie rezultāti
  • Pilsētu salīdzinājums
  • Diskusija par rezultātu izmantošanu, nākamajos apsekojumos iekļaujamiem rādītājiem

Uldis Ainārs, CSP

11.15 – 11.30

Teritoriālā statistika CSP un Eurostat datu klāstā

  • Informatīva prezentācija, kā atrast datus CSP un Eurostat datubāzē. Sniegti piemēri par statistiku, kas ļauj salīdzināt pilsētas.

Olga Pritula, CSP

11.30 – 12.00

Ģeotelpiskā statistika un tās potenciālās izmantošanas iespējas

  • Apskatīta CSP piedāvātā statistika par teritorijām, kas ir mazākas par pilsētām vai pagastiem
  • Diskusija par potenciālo statistikas izmantošanu un vēlamajiem rādītājiem
  • Diskusija par teritoriālās statistikas lietotāju vajadzībām

Dāvis Kļaviņš, CSP

12.00 – 13.00

Pusdienu pārtraukums

 

13.00 – 13.30

Matemātiskajā modelēšanā balstīta teritoriālā statistika

Elvijs Siliņš, CSP

13.30 – 14.00

Tautas skaitīšana 2021 un teritoriālā statistika

  • Kāda un kādā detalizācijā tiks iegūta teritoriālā statistika 2021. gada tautas skaitīšanā

Baiba Zukula, CSP

14.00 – 14.30

Ventspils pašvaldības praktiskie piemēri teritoriālās statistikas izmantošanā

Austris Galindoms, Ventspils dome

14.30 – 15.00

Iedzīvotāju sociāli demogrāfiskās un profesionālās struktūras telpiskās analīzes iespējas

Māris Bērziņš, Latvijas Universitāte

15.00 - 15.30

Pārtraukums

 

15.30 – 16.00

Migrācijas plūsmu vizualizācijas rīks

Uldis Ainārs, CSP

Diskusija

Diskusija par teritoriālās statistikas nepieciešamību

Tēmas: prioritārie rādītāji, savstarpējā sadarbība – dalīšanās ar datiem, teritoriju robežas, atbalsts.

 

 

16.00

Noslēgums

 

Share this page: