Mēnešalgas apmēra noteikšana

Statistikas dati, ko zmanto, lai noteiktu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru.

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēra noteikšana norit saskaņā ar likumu "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums".

Savukārt valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības valdes locekļa mēnešalgas apmēra noteikšana norit saskaņā ar likumu "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums".

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa (euro)

Gads Vidējā darba samaksa (euro)
2010 633
2011 660
2012 685
2013 716
2014 765
2015 818
2016 859
2017 926
2018 1 004
Share this page: