Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon 1-BA Pārskats par būvatļaujām, uzsāktiem būvdarbiem un ēku pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa
15.04.2018
15.07.2018
15.10.2018
15.01.2019
67366739 2018
application/msword icon 1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa
15.04.2018
15.07.2018
15.10.2018
15.01.2019
67366881 2018