Pārskats par zvejniecību

Indekss: 
1-zvejniecība
Periodiskums: 
ceturkšņa
Iesniegšanas datumi: 
15.04.2018
15.07.2018
15.10.2018
15.01.2019
Gads: 
2018
Kontaktinformācija: 
CSP 67366881, ZM Zivsaimniecības departamentā 67027525