Pārskats par būvatļaujām, uzsāktiem būvdarbiem un ēku pieņemšanu ekspluatācijā

Indekss: 
1-BA
Periodiskums: 
ceturkšņa
Iesniegšanas datumi: 
15.04.2018
15.07.2018
15.10.2018
15.01.2019
Gads: 
2018
Kontaktinformācija: 
67366739
Veidlapa: