2018.gada veidlapas

Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-akvakultūra Pārskats par akvakultūru 2017. gadā gada 01.04.2018 CSP 67366881, ZM Zivsaimniecības departamentā 67027525 2018
application/pdf icon 1-ĀMA Ārējās migrācijas apsekojums 2018
application/msword icon 1-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša
09.02.2018
09.03.2018
09.04.2018
09.05.2018
09.06.2018
09.07.2018
09.08.2018
09.09.2018
09.10.2018
09.11.2018
09.12.2018
09.01.2019
67366881 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-augstskola, koledža Augstskolas, koledžas pārskats 2018./2019. akadēmiskā gada sākumā gada 10.10.2018 67366687 2018
application/msword icon 1-autoceļi Pārskats par autoceļiem 2017. gadā gada 03.04.2018 67366681, 67366810 2018
application/msword icon 1-BA Pārskats par būvatļaujām, uzsāktiem būvdarbiem un ēku pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa
15.04.2018
15.07.2018
15.10.2018
15.01.2019
67366739 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-BC Pārskats par būvniecības resursu cenām mēneša
12.02.2018
12.03.2018
12.04.2018
12.05.2018
12.06.2018
12.07.2018
12.08.2018
12.09.2018
12.10.2018
12.11.2018
12.12.2018
12.01.2019
67366881 2018
application/msword icon 1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa
15.04.2018
15.07.2018
15.10.2018
15.01.2019
67366881 2018
application/pdf icon 1-C Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem 2018.gadā 2018
application/pdf icon
application/pdf icon
1-DSP Darbaspēka apsekojums 1. un 2. daļa 2018
application/pdf icon 1-DSP 1.pielikums Sazināšanās ar adresi 2018
application/pdf icon 1-DSP 2.pielikums Personas identifikācija 2018
application/pdf icon 1-DSP 4. pielikums(2018) Darba un ģimenes dzīves saskaņošana 2018
application/msword icon 1-DVV Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienības 2017. gadā gada 10.06.2018 Iesniedz vienlaicīgi ar pārskatu ”1-gada”, tālr. 67366881 2018
application/msword icon 1-DVV Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienības 2017. gadā gada 10.05.2018 Iesniedz vienlaicīgi ar pārskatu ”2-gada”, tālr. 67366881 2018
application/msword icon 1-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa transportu 2017. gadā gada
03.04.2018
30.06.2018
67366681, 67366810 2018
application/msword icon 1-EC Pārskats par vidējām elektroenerģijas cenām pusgada
15.09.2018
15.03.2019
67366823 2018
application/msword icon 1-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu 2017. gadā gada 02.03.2018 67366681, 67366810 2018
application/msword icon 1-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali 2017. gadā gada 03.03.2018 67366957, 67366769 2018
application/msword icon 1-enerģija Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2017. gadā gada 02.03.2018 67366881 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-enerģija (pielikums) Pielikums veidlapai „par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2017. gadā” gada 02.03.2018 67366881 2018
application/pdf icon 1-EU-SILC Mājsaimniecības reģistrs 2018
application/msword icon 1-F Pārskats par finansiālo stāvokli application/msword icon ceturkšņa
30.04.2018
15.07.2018
15.10.2018
10.02.2019
67366881 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2017.gadā application/msword icon gada 01.06.2018 67366881 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-gada Kompleksais pārskats par darbību 2017. gadā gada 10.06.2018 67366881 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-gada konsolidētais Konsolidētais pārskats par darbību 2017. gadā gada 01.08.2018 67366881 2018
application/msword icon 1-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu 2017.gadā gada 18.02.2018 67366745 2018
application/msword icon 1-GC Pārskats par vidējām dabasgāzes cenām pusgada
15.09.2018
15.03.2019
67366823 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-GVC Uzņēmējdarbības funkciju starptautiska organizēšana un pārcelšana gada 15.03.2018 67366881 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-IC Pārskats par importa cenām mēneša
12.02.2018
12.03.2018
12.04.2018
12.05.2018
12.06.2018
12.07.2018
12.08.2018
12.09.2018
12.10.2018
12.11.2018
12.12.2018
12.01.2019
67366881 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-ieguldījumi (īsā) Pārskats par ieguldījumu kustību 2017. gadā gada 12.06.2018 67366881 2018
application/msword icon 1-iepirkums Pārskats par graudu, pākšaugu, rapša iepirkumu ceturkšņa
08.04.2018
08.07.2018
08.10.2018
08.01.2019
67366881 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-IKT un e-komercija Pārskats par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos gada 15.02.2018 67366881 2018
application/msword icon 1-inkubācija Pārskats par inkubāciju mēneša
05.02.2018
05.03.2018
05.04.2018
05.05.2018
05.06.2018
05.07.2018
05.08.2018
05.09.2018
05.10.2018
05.11.2018
05.12.2018
05.01.2019
67366881 2018
application/msword icon 1-irkj Investīciju konjunktūras novērtējums rūpniecības uzņēmumā divas reizes gadā
14.03.2018
14.10.2018
67366881 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-izmaksas Pārskats par izmaksām 2017. gadā gada 10.06.2018 67366881 2018
application/msword icon 1-kokmateriāli Pārskats par kokmateriālu iepirkumu pusgada
25.07.2018
25.01.2019
67366881 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-līzings Pārskats par līzinga sniegšanu ceturkšņa
30.04.2018
15.07.2018
15.10.2018
15.01.2019
67366881 2018
application/msword icon 1-meži Pārskats par mežsaimniecības izmaksām 2017.gadā gada 01.03.2018 67366881 2018
application/msword icon 1-mūža pensija Pārskats par mūža pensiju saistību uzskaiti 2017. gadā gada 01.06.2018 67366881 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-PC Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2018
25.07.2018
25.10.2018
25.01.2019
67366881 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-pētniecība Augstākās mācību iestādes, tās pārraudzībā esošās zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2017. gadā gada 19.03.2018 67366881 2018
application/msword icon 1-piens Pārskats par piena produktu ražošanu mēneša
15.02.2018
15.03.2018
15.04.2018
15.05.2018
15.06.2018
15.07.2018
15.08.2018
15.09.2018
15.10.2018
15.11.2018
15.12.2018
15.01.2019
67366881 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-PROF Profesionālās izglītības iestādes pārskats 2018./2019. mācību gada sākumā gada 10.10.2018 67366686 2018
application/msword icon 1-puķes/stādi Pārskats par puķkopību un stādu audzēšanu gada 01.02.2018 67366881 2018
application/msword icon 1-putnkopība Pārskats par putnkopību ceturkšņa
15.04.2018
15.07.2018
15.10.2018
15.01.2019
67366881 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-r Pārskats par rūpniecisko darbību mēneša
15.02.2018
15.03.2018
15.04.2018
15.05.2018
15.06.2018
15.07.2018
15.08.2018
15.09.2018
15.10.2018
15.11.2018
15.12.2018
15.01.2019
67366881 2018
application/msword icon 1-r (piens) Pārskats par piena pārstrādi 2017.gadā gada 31.03.2018 67366855, 67366982 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-RC Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā mēneša
20.01.2018
20.02.2018
20.03.2018
20.04.2018
20.05.2018
20.06.2018
20.07.2018
20.08.2018
20.09.2018
20.10.2018
20.11.2018
20.12.2018
67366881 2018
application/msword icon
application/msword icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa
21.03.2018
10.05.2018
10.08.2018
67366881 2018
application/msword icon 1-RKJ Konjunktūras novērtējums rūpniecībā mēneša
09.01.2018
09.02.2018
09.03.2018
09.04.2018
09.05.2018
09.06.2018
09.07.2018
09.08.2018
09.09.2018
09.10.2018
09.11.2018
09.12.2018
67366881 2018
application/msword icon 1-rūpniecība Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju, sniegtajiem rūpnieciskajiem pakalpojumiem 2017.gadā application/pdf icon gada 31.03.2018 67366881 2018
application/msword icon 1-siltumsūkņi Pārskats par siltumsūkņiem gada 15.03.2018 67366823 2018
application/msword icon 1-tūrisms Pārskats par tūrisma komersantu darbību 2017.gadā gada 02.02.2018 67366881 2018
application/msword icon 1-tūristu mītnes Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību mēneša
09.02.2018
09.03.2018
09.04.2018
09.05.2018
09.06.2018
09.07.2018
09.08.2018
09.09.2018
09.10.2018
09.11.2018
09.12.2018
09.01.2019
67366881 2018
application/msword icon 1-VA Pārskats par līdzekļu izlietojumu dabas resursu un vides aizsardzībai 2017.gadā gada 10.03.2018 67366881 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-vakances Pārskats par vakancēm ceturkšņa
05.04.2018
05.07.2018
05.10.2018
05.01.2019
67366666, 67366917 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 1-zvejniecība Pārskats par zvejniecību ceturkšņa
15.04.2018
15.07.2018
15.10.2018
15.01.2019
CSP 67366881, ZM Zivsaimniecības departamentā 67027525 2018
application/msword icon 10-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2017. gadā gada 10.10.2018 67366881 2018
application/msword icon 11-iepirkums Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu mēneša
05.02.2018
05.03.2018
05.04.2018
05.05.2018
05.06.2018
05.07.2018
05.08.2018
05.09.2018
05.10.2018
05.11.2018
05.12.2018
05.01.2019
67366881 2018
application/msword icon 2-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša
20.02.2018
20.03.2018
20.04.2018
20.05.2018
20.06.2018
20.07.2018
20.08.2018
20.09.2018
20.10.2018
20.11.2018
20.12.2018
20.01.2019
67366881 2018
application/msword icon 2-ārvalstu kontrole Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 2017. gadā gada 30.07.2018 67366881 2018
application/msword icon 2-auto Kravu pārvadājumi ar autotransportu application/msword icon nedēļa 67366680, 67366608, 67366756 2018
application/msword icon 2-autoceļi Pārskats par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošanu 2017. gadā gada 05.05.2018 67366881 2018
application/msword icon 2-bkj Konjunktūras novērtējums būvniecībā mēneša
09.01.2018
09.02.2018
09.03.2018
09.04.2018
09.05.2018
09.06.2018
09.07.2018
09.08.2018
09.09.2018
09.10.2018
09.11.2018
09.12.2018
67366881 2018
application/msword icon 2-bunkurēšana Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām mēneša
20.02.2018
20.03.2018
20.04.2018
20.05.2018
20.06.2018
20.07.2018
20.08.2018
20.09.2018
20.10.2018
20.11.2018
20.12.2018
20.01.2019
67366745 2018
application/msword icon 2-cauruļvadu transports Pārskats par naftas un naftas produktu transportēšanu mēneša
10.02.2018
10.03.2018
10.04.2018
10.05.2018
10.06.2018
10.07.2018
10.08.2018
10.09.2018
10.10.2018
10.11.2018
10.12.2018
10.01.2019
67366681, 67366810 2018
application/msword icon 2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju mēneša
15.02.2018
15.03.2018
15.04.2018
15.05.2018
15.06.2018
15.07.2018
15.08.2018
15.09.2018
15.10.2018
15.11.2018
15.12.2018
15.01.2019
67366957, 67366769 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 2-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa
15.04.2018
15.07.2018
15.10.2018
15.01.2019
67366881 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 2-darbs (īsā) Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa
15.04.2018
15.07.2018
15.10.2018
15.01.2019
67366881 2018
application/msword icon 2-darbs-pašvaldības Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa
15.04.2018
15.07.2018
15.10.2018
15.01.2019
67366881 2018
application/msword icon 2-darbs-pielikums Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm ceturkšņa
15.04.2018
15.07.2018
15.10.2018
15.01.2019
67366881 2018
application/msword icon 2-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa darbību mēneša
10.02.2018
10.03.2018
10.04.2018
10.05.2018
10.06.2018
10.07.2018
10.08.2018
10.09.2018
10.10.2018
10.11.2018
10.12.2018
10.01.2019
67366681, 67366810 2018
application/msword icon 2-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu 2017. gadā application/msword icon gada 25.01.2018 67366881 2018
application/msword icon 2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu mēneša
15.02.2018
15.03.2018
15.04.2018
15.05.2018
15.06.2018
15.07.2018
15.08.2018
15.09.2018
15.10.2018
15.11.2018
15.12.2018
15.01.2019
67366769 2018
application/pdf icon 2-EU-SILC Mājsaimniecības veidlapa 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa
30.04.2018
15.07.2018
15.10.2018
10.02.2019
67366881 2018
application/msword icon 2-gada Kompleksais pārskats par darbību 2017. gadā gada 10.05.2018 67366881 2018
application/msword icon 2-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu mēneša
20.02.2018
20.03.2018
20.04.2018
20.05.2018
20.06.2018
20.07.2018
20.08.2018
20.09.2018
20.10.2018
20.11.2018
20.12.2018
20.01.2019
67366745 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 2-IC Pārskats par importēto preču cenām 2017.gadā gada 15.01.2018 67366753, 67366617 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 2-ieguldījumi (īsā) Pārskats par ieguldījumu kustību 2017. gadā gada 14.05.2018 67366881 2018
application/msword icon 2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību mēneša
15.02.2018
15.03.2018
15.04.2018
15.05.2018
15.06.2018
15.07.2018
15.08.2018
15.09.2018
15.10.2018
15.11.2018
15.12.2018
15.01.2019
67366881 2018
application/msword icon 2-lidostas Pārskats par gaisa kuģu kustību lidostās mēneša
15.02.2018
15.03.2018
15.04.2018
15.05.2018
15.06.2018
15.07.2018
15.08.2018
15.09.2018
15.10.2018
15.11.2018
15.12.2018
15.01.2019
67366681, 67366810 2018
application/pdf icon 2-LS Augkopība 2018.gadā 2018
application/msword icon 2-LS Augkopība 2018. gadā gada 02.11.2018 67366881 2018
application/msword icon 2-ostas Pārskats par ienākošajiem un izejošajiem kuģiem ostās mēneša
15.02.2018
15.03.2018
15.04.2018
15.05.2018
15.06.2018
15.07.2018
15.08.2018
15.09.2018
15.10.2018
15.11.2018
15.12.2018
15.01.2019
67366681, 67366810 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 2-ostas (īsā) Pārskats par ostu darbību mēneša
10.02.2018
10.03.2018
10.04.2018
10.05.2018
10.06.2018
10.07.2018
10.08.2018
10.09.2018
10.10.2018
10.11.2018
10.12.2018
10.01.2019
67366681, 67366810 2018
application/msword icon 2-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2017. gadā gada 10.10.2018 67366881 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 2-PC Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām gada 25.01.2018 67366783, 67366837, 67366798 2018
application/msword icon 2-pētniecība Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 2017.gadā gada 19.03.2018 67366881 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 2-RC Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā gada 20.11.2018 67366862, 67366784 2018
application/msword icon 21-LS (augkopība) Pārskats par augkopības produktu pārdošanu ceturkšņa
12.04.2018
12.07.2018
12.10.2018
12.01.2019
67366881 2018
application/msword icon 26-LS Pārskats par zvērkopību 2017. gadā gada 31.01.2018 67366881 2018
application/msword icon 3-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa
15.04.2018
15.07.2018
15.10.2018
15.01.2019
67366881 2018
application/msword icon 3-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu ceturkšņa
20.04.2018
20.07.2018
20.10.2018
20.01.2019
67366681, 67366810 2018
application/pdf icon 3-EU-SILC Individuālā veidlapa 2018
application/pdf icon 3-LS Lopkopība 2018. gadā 2018
application/msword icon 3-LS Lopkopība 2017. gadā gada 12.01.2018 67366881 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 3-pētniecība Valsts sektora zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2017. gadā gada 19.03.2018 67366881 2018
application/msword icon 3-TKJ Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā, automobiļu tirdzniecībā un remontā mēneša
09.01.2018
09.02.2018
09.03.2018
09.04.2018
09.05.2018
09.06.2018
09.07.2018
09.08.2018
09.09.2018
09.10.2018
09.11.2018
09.12.2018
67366881 2018
application/msword icon 4-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša
20.02.2018
20.03.2018
20.04.2018
20.05.2018
20.06.2018
20.07.2018
20.08.2018
20.09.2018
20.10.2018
20.11.2018
20.12.2018
20.01.2019
67366881 2018
application/pdf icon 4-EU-SILC Labsajūta 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 5-dzīvojamais fonds Pārskats par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu 2017. gadā application/pdf icon gada 15.03.2018 67366881 2018
application/msword icon 5-iepirkums Pārskats par linu un kaņepju iepirkumu gada 12.01.2018 67366881 2018
application/msword icon 5-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2017. gadā gada 10.10.2018 67366881 2018
application/msword icon 5-pkj Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā mēneša
09.01.2018
09.02.2018
09.03.2018
09.04.2018
09.05.2018
09.06.2018
09.07.2018
09.08.2018
09.09.2018
09.10.2018
09.11.2018
09.12.2018
67366881 2018
application/msword icon 5-tirdzniecība Pārskats par mazumtirdzniecības apgrozījumu sadalījumā pa preču grupām gada 10.05.2018 67366881 2018
application/msword icon 5-tirdzniecība (īsā) Pārskats par mazumtirdzniecības apgrozījumu sadalījumā pa preču grupām gada 10.05.2018 67366881 2018
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon 6-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumiem ceturkšņa
15.04.2018
15.07.2018
15.10.2018
15.01.2019
67366881 2018
application/msword icon 6-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2017. gadā gada 10.10.2018 67366881 2018
application/msword icon 7-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2017. gadā gada 10.10.2018 67366881 2018
application/msword icon 8-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2017. gadā gada 10.10.2018 67366881 2018
application/msword icon 9-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2017. gadā gada 10.10.2018 67366881 2018
application/pdf icon B-1 Ceļotāju apsekojums 2018 (uzņemtajiem ārzemju viesiem) 2018
application/pdf icon B-2 Ceļotāju apsekojums 2018 (uzņemtajiem ārzemju viesiem) 2018
application/msword icon Ievedums–Intrastat–1A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm application/msword icon mēneša
10.02.2018
10.03.2018
10.04.2018
10.05.2018
10.06.2018
10.07.2018
10.08.2018
10.09.2018
10.10.2018
10.11.2018
10.12.2018
10.01.2019
67366842, 67366682 2018
application/msword icon Ievedums–Intrastat–1B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm application/msword icon mēneša
10.02.2018
10.03.2018
10.04.2018
10.05.2018
10.06.2018
10.07.2018
10.08.2018
10.09.2018
10.10.2018
10.11.2018
10.12.2018
10.01.2019
67366842, 67366682 2018
application/pdf icon IKT-personas Datoru un interneta lietošanas apsekojums 2018.gadā 2018
application/msword icon Izvedums–Intrastat–2A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm application/msword icon mēneša
10.02.2018
10.03.2018
10.04.2018
10.05.2018
10.06.2018
10.07.2018
10.08.2018
10.09.2018
10.10.2018
10.11.2018
10.12.2018
10.01.2019
67366842, 67366682 2018
application/msword icon Izvedums–Intrastat–2B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm application/msword icon mēneša
10.02.2018
10.03.2018
10.04.2018
10.05.2018
10.06.2018
10.07.2018
10.08.2018
10.09.2018
10.10.2018
10.11.2018
10.12.2018
10.01.2019
67366842, 67366682 2018