Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/pdf icon
application/msword icon
1-BA Pārskats par būvatļaujām, uzsāktiem būvdarbiem un ēku pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa
15.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
15.01.2018
67366739 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa
15.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
15.01.2018
67366739 2017