Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/pdf icon
application/msword icon
1-EC Pārskats par vidējām elektroenerģijas cenām pusgada
15.09.2017
15.03.2018
67366823 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali 2016. gadā gada 03.03.2017 67366957, 67366769 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-enerģija Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2016. gadā gada 02.03.2017 67366769 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-enerģija (pielikums) Pielikums pārskatam 1-enerģija par 2016. gadu gada 02.03.2017 67366769 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu 2016.gadā gada 18.02.2017 67366745 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-GC Pārskats par vidējām dabasgāzes cenām pusgada
15.09.2017
15.03.2018
67366823 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-siltumsūkņi Pārskats par siltumsūkņiem gada 16.10.2017 67366823 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-bunkurēšana Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām mēneša
20.02.2017
20.03.2017
20.04.2017
20.05.2017
20.06.2017
20.07.2017
20.08.2017
20.09.2017
20.10.2017
20.11.2016
20.12.2017
20.01.2018
67366745 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju mēneša
15.02.2017
15.03.2017
15.04.2017
15.05.2017
15.06.2017
15.07.2017
15.08.2017
15.09.2017
15.10.2017
15.11.2017
15.12.2017
15.01.2018
67366957, 67366769 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu 2016. gadā application/pdf icon gada 25.01.2017 67366957, 67366769 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu mēneša
15.02.2017
15.03.2017
15.04.2017
15.05.2017
15.06.2017
15.07.2017
15.08.2017
15.09.2017
15.10.2017
15.11.2017
15.12.2017
15.01.2018
67366769, 67366957 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu mēneša
20.02.2017
20.03.2017
20.04.2017
20.05.2017
20.06.2017
20.07.2017
20.08.2017
20.09.2017
20.10.2017
20.11.2017
20.12.2017
20.01.2018
67366745 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību mēneša
15.02.2017
15.03.2017
15.04.2017
15.05.2017
15.06.2017
15.07.2017
15.08.2017
15.09.2017
15.10.2017
15.11.2017
15.12.2017
15.01.2018
67366769 2017