Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/pdf icon
application/msword icon
1-F Pārskats par finansiālo stāvokli application/pdf icon ceturkšņa
30.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
10.02.2018
67366663, 67366797 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2016.gadā application/pdf icon gada 01.06.2017 67366736, 67366673 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-izmaksas Pārskats par izmaksām 2016. gadā gada 10.06.2017 67366645 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-līzings Pārskats par līzinga sniegšanu ceturkšņa
30.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
15.01.2018
67366737, 67366663 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-mūža pensija Pārskats par mūža pensiju saistību uzskaiti 2016. gadā gada 01.06.2017 67366966 2017
application/msword icon
application/pdf icon
2-ārvalstu kontrole Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 2016. gadā gada 30.07.2017 67366893, 67366887 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/pdf icon ceturkšņa
30.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
10.02.2018
67366736, 67366673 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-gada Kompleksais pārskats par darbību 2016.gadā gada 10.05.2017 67366840, 67366917, 67366838 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
3-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/pdf icon ceturkšņa
20.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
25.01.2018
67366797, 67366761 2017