Pārskats par zvejniecību

Indekss: 
1-zvejniecība
Periodiskums: 
ceturkšņa
Iesniegšanas datumi: 
15.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
15.01.2018
Gads: 
2017
Kontaktinformācija: 
CSP 67366870, ZM Zivsaimniecības departamentā 67027525