2017.gada veidlapas

Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/pdf icon
application/msword icon
1-akvakultūra Pārskats par akvakultūru 2016.gadā gada 01.04.2017 CSP 67366870, ZM Zivsaimniecības departamentā 67027525 2017
application/pdf icon 1-ĀMA Ārējās migrācijas apsekojums 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša
09.02.2017
09.03.2017
09.04.2017
09.05.2017
09.06.2017
09.07.2017
09.08.2017
09.09.2017
09.10.2017
09.11.2017
09.12.2017
09.01.2018
67366726 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-atkritumi (lauksaimniecība) Pārskats par lauksaimniecības atkritumiem 2016. gadā gada 01.03.2017 67366744 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-augstskola, koledža Augstskolas, koledžas pārskats 2017./2018. akadēmiskā gada sākumā gada 10.10.2017 67366687 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-autoceļi Pārskats par autoceļiem 2016. gadā gada 03.04.2017 67366681, 67366810 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-BA Pārskats par būvatļaujām, uzsāktiem būvdarbiem un ēku pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa
15.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
15.01.2018
67366739 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-BC Pārskats par būvniecības resursu cenām mēneša
12.02.2017
12.03.2017
12.04.2017
12.05.2017
12.06.2017
12.07.2017
12.08.2017
12.09.2017
12.10.2017
12.11.2017
12.12.2017
12.01.2018
67366813, 67366884 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa
15.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
15.01.2018
67366739 2017
application/pdf icon 1-C Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem 2017.gadā 2017
application/pdf icon
application/pdf icon
1-DSP Darbaspēka apsekojums 1. un 2. daļa 2017
application/pdf icon 1-DSP 1.pielikums Sazināšanās ar adresi 2017
application/pdf icon 1-DSP 2.pielikums Personas identifikācija 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-DVV Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienības 2016. gadā gada 10.06.2017 Iesniedz vienlaicīgi ar pārskatu ”1-gada”, tālr. 67366921 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-DVV Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienības 2016. gadā gada 10.05.2017 Iesniedz vienlaicīgi ar pārskatu ”2-gada”, tālr. 67366921 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa transportu 2016. gadā gada 03.04.2017 67366681, 67366810 2017
application/pdf icon
application/pdf icon
1-dzīves kvalitāte Dzīves kvalitāte pilsētās 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-EC Pārskats par vidējām elektroenerģijas cenām pusgada
15.09.2017
15.03.2018
67366823 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu 2016. gadā gada 02.03.2017 67366681, 67366810 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali 2016. gadā gada 03.03.2017 67366957, 67366769 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-enerģija Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2016. gadā gada 02.03.2017 67366769 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-enerģija (pielikums) Pielikums pārskatam 1-enerģija par 2016. gadu gada 02.03.2017 67366769 2017
application/pdf icon 1-EU-SILC Mājsaimniecības reģistrs 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-F Pārskats par finansiālo stāvokli application/pdf icon ceturkšņa
30.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
10.02.2018
67366663, 67366797 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2016.gadā application/pdf icon gada 01.06.2017 67366736, 67366673 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-gada Kompleksais pārskats par darbību 2016.gadā gada 10.06.2017 67366825, 67366763, 67366840, 67366917, 67366675 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu 2016.gadā gada 18.02.2017 67366745 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-GC Pārskats par vidējām dabasgāzes cenām pusgada
15.09.2017
15.03.2018
67366823 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-IC Pārskats par importa cenām mēneša
12.02.2017
12.03.2017
12.04.2017
12.05.2017
12.06.2017
12.07.2017
12.08.2017
12.09.2017
12.10.2017
12.11.2017
12.12.2017
12.01.2018
67366753, 67366617 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-ieguldījumi (īsā) Pārskats par ieguldījumu kustību 2016.gadā gada 12.06.2017 67366869, 67366983 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-iepirkums Pārskats par graudu, pākšaugu, rapša iepirkumu ceturkšņa
08.04.2017
08.07.2017
08.10.2017
08.01.2018
67366871 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-IKT un e-komercija Pārskats par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos gada 15.02.2017 67366664 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-IKT un e-komercija (īsā) Pārskats par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos gada 15.02.2017 67366664 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-inkubācija Pārskats par inkubāciju mēneša
05.02.2017
05.03.2017
05.04.2017
05.05.2017
05.06.2017
05.07.2017
05.08.2017
05.09.2017
05.10.2017
05.11.2017
05.12.2017
05.01.2018
67366982 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-irkj Investīciju konjunktūras novērtējums rūpniecības uzņēmumā divas reizes gadā
14.03.2017
14.10.2017
67098118 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-izmaksas Pārskats par izmaksām 2016. gadā gada 10.06.2017 67366645 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-kokmateriāli Pārskats par kokmateriālu iepirkumu pusgada
25.07.2017
25.01.2018
67366744 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-lauku tūrisms Pārskats par lauku tūrisma mītņu darbību 2016.gadā gada 03.03.2017 67366778 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-līzings Pārskats par līzinga sniegšanu ceturkšņa
30.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
15.01.2018
67366737, 67366663 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-meži Pārskats par mežsaimniecības izmaksām 2016.gadā gada 01.03.2017 67366745 2017
application/pdf icon 1-mobilitāte Latvijas iedzīvotāju mobilitāte 2017.gadā 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-mūža pensija Pārskats par mūža pensiju saistību uzskaiti 2016. gadā gada 01.06.2017 67366966 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2016.gadā gada 10.05.2017 67366968 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-PC Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2017
25.07.2017
25.10.2017
25.01.2018
67366783, 67366837, 67366798 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-pētniecība Augstākās mācību iestādes, tās pārraudzībā esošās zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2016. gadā gada 17.03.2017 67366910 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-piens Pārskats par piena produktu ražošanu mēneša
15.02.2017
15.03.2017
15.04.2017
15.05.2017
15.06.2017
15.07.2017
15.08.2017
15.09.2017
15.10.2017
15.11.2017
15.12.2017
15.01.2018
67366831, 67366982 2017
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
application/pdf icon
1-PROF Profesionālās izglītības iestādes pārskats 2017./2018. mācību gada sākumā gada 10.10.2017 67366686 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-puķes/stādi Pārskats par puķkopību un stādu audzēšanu gada 01.02.2017 67366870 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-putnkopība Pārskats par putnkopību ceturkšņa
15.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
15.01.2018
67366982 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-r Pārskats par rūpniecisko darbību mēneša
15.02.2017
15.03.2017
15.04.2017
15.05.2017
15.06.2017
15.07.2017
15.08.2017
15.09.2017
15.10.2017
15.11.2017
15.12.2017
15.01.2018
67366830 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-r (piens) Pārskats par piena pārstrādi 2016.gadā gada 31.03.2017 67366831, 67366982 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-RC Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā mēneša
20.01.2017
20.02.2017
20.03.2017
20.04.2017
20.05.2017
20.06.2017
20.07.2017
20.08.2017
20.09.2017
20.09.2017
20.10.2017
20.11.2017
20.12.2017
67366862, 67366784 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa 21.11.2017 67366699, 67366991 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-RKJ Konjunktūras novērtējums rūpniecībā mēneša
14.01.2017
14.02.2017
14.03.2017
14.04.2017
14.05.2017
14.06.2017
14.07.2017
14.08.2017
14.09.2017
14.10.2017
14.11.2017
14.12.2017
67286684, 67287982 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-rūpniecība Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju, sniegtajiem rūpnieciskajiem pakalpojumiem 2016.gadā application/pdf icon gada 31.03.2017 67366952, 67366830 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-siltumsūkņi Pārskats par siltumsūkņiem gada 16.10.2017 67366823 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-tūrisms Pārskats par tūrisma komersantu darbību 2016.gadā gada 02.02.2017 67366690, 67366826 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-tūristu mītnes Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību mēneša
09.02.2017
09.03.2017
09.04.2017
09.05.2017
09.06.2017
09.07.2017
09.08.2017
09.09.2017
09.10.2017
09.11.2017
09.12.2017
09.01.2018
67366778 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-VA Pārskats par līdzekļu izlietojumu dabas resursu un vides aizsardzībai 2016.gadā gada 10.03.2017 67366744 2017
application/pdf icon
application/msword icon
1-zvejniecība Pārskats par zvejniecību ceturkšņa
15.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
15.01.2018
CSP 67366870, ZM Zivsaimniecības departamentā 67027525 2017
application/pdf icon
application/msword icon
11-iepirkums Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu mēneša
05.02.2017
05.03.2017
05.04.2017
05.06.2017
05.07.2017
05.08.2017
05.09.2017
05.10.2017
05.11.2017
05.12.2017
05.01.2018
67366982 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša
20.02.2017
20.03.2017
20.04.2017
20.05.2017
20.06.2017
20.07.2017
20.08.2017
20.09.2017
20.10.2017
20.11.2017
20.12.2017
20.01.2018
67366738 2017
application/msword icon
application/pdf icon
2-ārvalstu kontrole Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 2016. gadā gada 30.07.2017 67366893, 67366887 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-auto Kravu pārvadājumi ar autotransportu application/pdf icon nedēļa 67366680, 67366608, 67366810 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-autoceļi Pārskats par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošanu 2016. gadā gada 05.05.2017 67366810 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-bkj Konjunktūras novērtējums būvniecībā mēneša
14.01.2017
14.02.2017
14.03.2017
14.04.2017
14.05.2017
14.06.2017
14.07.2017
14.08.2017
14.09.2017
14.10.2017
14.11.2017
14.12.2017
67098119 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-bunkurēšana Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām mēneša
20.02.2017
20.03.2017
20.04.2017
20.05.2017
20.06.2017
20.07.2017
20.08.2017
20.09.2017
20.10.2017
20.11.2016
20.12.2017
20.01.2018
67366745 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-cauruļvadu transports Pārskats par naftas un naftas produktu transportēšanu mēneša
10.02.2017
10.03.2017
10.04.2017
10.05.2017
10.06.2017
10.07.2017
10.08.2017
10.09.2017
10.10.2017
10.11.2017
10.12.2017
10.01.2018
67366681, 67366810 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju mēneša
15.02.2017
15.03.2017
15.04.2017
15.05.2017
15.06.2017
15.07.2017
15.08.2017
15.09.2017
15.10.2017
15.11.2017
15.12.2017
15.01.2018
67366957, 67366769 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-darbs Pārskats par darbu application/pdf icon ceturkšņa
15.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
15.01.2018
67366840, 67366917 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-darbs (īsā) Pārskats par darbu application/pdf icon ceturkšņa
15.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
15.01.2018
67366840, 67366917 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-darbs-pašvaldības Pārskats par darbu application/pdf icon ceturkšņa
15.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
15.01.2018
67366840, 67366917 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-darbs-pielikums Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm ceturkšņa
15.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
15.01.2018
67366971, 67366840 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa darbību mēneša
10.02.2017
10.03.2017
10.04.2017
10.05.2017
10.06.2017
10.07.2017
10.08.2017
10.09.2017
10.10.2017
10.11.2017
10.12.2017
10.01.2018
67366681, 67366810 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu 2016. gadā application/pdf icon gada 25.01.2017 67366957, 67366769 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu mēneša
15.02.2017
15.03.2017
15.04.2017
15.05.2017
15.06.2017
15.07.2017
15.08.2017
15.09.2017
15.10.2017
15.11.2017
15.12.2017
15.01.2018
67366769, 67366957 2017
application/pdf icon 2-EU-SILC Mājsaimniecības veidlapa 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/pdf icon ceturkšņa
30.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
10.02.2018
67366736, 67366673 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-gada Kompleksais pārskats par darbību 2016.gadā gada 10.05.2017 67366840, 67366917, 67366838 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu mēneša
20.02.2017
20.03.2017
20.04.2017
20.05.2017
20.06.2017
20.07.2017
20.08.2017
20.09.2017
20.10.2017
20.11.2017
20.12.2017
20.01.2018
67366745 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-IC Pārskats par importēto preču cenām 2016.gadā gada 15.01.2017 67366753, 67366617 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-ieguldījumi (īsā) Pārskats par ieguldījumu kustību 2016.gadā gada 12.05.2017 67366869, 67366983 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-inovācijas Veidlapa par inovācijām uzņēmējdarbībā gada 15.05.2017 67366857 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību mēneša
15.02.2017
15.03.2017
15.04.2017
15.05.2017
15.06.2017
15.07.2017
15.08.2017
15.09.2017
15.10.2017
15.11.2017
15.12.2017
15.01.2018
67366769 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-lidostas Pārskats par gaisa kuģu kustību lidostās mēneša
15.02.2017
15.03.2017
15.04.2017
15.05.2017
15.06.2017
15.07.2017
15.08.2017
15.09.2017
15.10.2017
15.11.2017
15.12.2017
15.01.2018
67366681, 67366810 2017
application/pdf icon 2-LS Augkopība 2017. gadā 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-LS Augkopība 2017. gadā gada 02.11.2017 67366981 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-ostas Pārskats par ienākošajiem un izejošajiem kuģiem ostās mēneša
15.02.2017
15.03.2017
15.04.2017
15.05.2017
15.06.2017
15.07.2017
15.08.2017
15.09.2017
15.10.2017
15.11.2017
15.12.2017
15.01.2018
67366681, 67366810 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-ostas (īsā) Pārskats par ostu darbību mēneša
10.02.2017
10.03.2017
10.04.2017
10.05.2017
10.06.2017
10.07.2017
10.08.2017
10.09.2017
10.10.2017
10.11.2017
10.12.2017
10.01.2018
67366681, 67366810 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2016.gadā gada 10.05.2017 67366968 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-PC Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām gada 25.01.2017 67366783, 67366837, 67366798 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-pētniecība Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 2016.gadā gada 17.03.2017 67366688 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-RC Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā gada 20.11.2017 67366862, 67366784 2017
application/pdf icon
application/msword icon
2-SP Pārskats par investīciju preču cenām gada 67366837 2017
application/pdf icon
application/msword icon
21-LS (augkopība) Pārskats par augkopības produktu pārdošanu ceturkšņa
12.04.2017
12.07.2017
12.10.2017
12.01.2018
67366871 2017
application/pdf icon
application/msword icon
26-ls Pārskats par zvērkopību 2016.gadā gada 29.01.2017 67366982 2017
application/pdf icon
application/msword icon
3-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa
15.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
15.01.2018
67366633 2017
application/pdf icon
application/msword icon
3-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu ceturkšņa
20.04.2017
20.07.2017
20.10.2017
20.01.2018
67366681, 67366810 2017
application/pdf icon 3-EU-SILC Individuālā veidlapa 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
3-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/pdf icon ceturkšņa
20.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
25.01.2018
67366797, 67366761 2017
application/pdf icon
application/msword icon
application/pdf icon
3-LS Lopkopība 2017.gadā gada 12.01.2018 67366982 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
3-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2016.gadā gada 10.05.2017 67366968 2017
application/pdf icon
application/msword icon
3-pētniecība Valsts sektora zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2016. gadā gada 17.03.2017 67366910 2017
application/pdf icon
application/msword icon
3-TKJ Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā, automobiļu tirdzniecībā un remontā mēneša
14.01.2017
14.02.2017
14.03.2017
14.04.2017
14.05.2017
14.06.2017
14.07.2017
14.08.2017
14.09.2017
14.10.2017
14.11.2017
14.12.2017
67289345, 67287982 2017
application/pdf icon
application/msword icon
4-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša
20.02.2017
20.03.2017
20.04.2017
20.05.2017
20.06.2017
20.07.2017
20.08.2017
20.09.2017
20.10.2017
20.11.2017
20.12.2017
20.01.2018
67366633 2017
application/pdf icon 4-EU-SILC Pieaugušo un bērnu veselība 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
4-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2016.gadā gada 10.05.2017 67366968 2017
application/pdf icon
application/msword icon
5-dzīvojamais fonds Pārskats par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu 2016.gadā application/pdf icon gada 15.03.2017 67366869 2017
application/pdf icon 5-EU-SILC Pārmērīgas parādsaistības 2017
application/pdf icon
application/msword icon
5-iepirkums Pārskats par linu un kaņepju iepirkumu gada 12.01.2017 67366870 2017
application/pdf icon
application/msword icon
5-LS Pārskats par ābeļu stādījumu platībām 2017. gadā gada 15.11.2017 67366895 2017
application/pdf icon
application/msword icon
5-pkj Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā mēneša
12.01.2017
12.02.2017
12.03.2017
12.04.2017
12.05.2017
12.06.2017
12.07.2017
12.08.2017
12.09.2017
12.10.2017
12.11.2017
12.12.2017
67286542, 67098122 2017
application/pdf icon 6-EU-SILC Patēriņš un labklājība 2017
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
6-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumiem ceturkšņa
15.04.2017
15.07.2017
15.10.2017
15.01.2018
67366983, 67366869 2017
application/pdf icon
application/msword icon
8-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2016.gadā gada 10.05.2017 67366968 2017
application/pdf icon
application/msword icon
9-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2016.gadā gada 10.05.2017 67366968 2017
application/pdf icon B-1 Ceļotāju apsekojums 2017 (uzņemtajiem ārzemju viesiem) 2017
application/pdf icon B-2 Ceļotāju apsekojums 2017 (Uzņemtajiem ārzemju viesiem) 2017
application/pdf icon
application/msword icon
Ievedums–Intrastat–1A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm application/pdf icon mēneša
10.02.2017
10.03.2017
10.04.2017
10.05.2017
10.06.2017
10.07.2017
10.08.2017
10.09.2017
10.10.2017
10.11.2017
10.12.2017
10.01.2018
67366842, 67366643, 67366682 2017
application/pdf icon
application/msword icon
Ievedums–Intrastat–1B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm application/pdf icon mēneša
10.02.2017
10.03.2017
10.04.2017
10.05.2017
10.06.2017
10.07.2017
10.08.2017
10.09.2017
10.10.2017
10.11.2017
10.12.2017
10.01.2018
67366842, 67366643, 67366682 2017
application/pdf icon IKT-personas Datoru un interneta lietošanas apsekojums 2017.gadā 2017
application/pdf icon
application/msword icon
Izvedums–Intrastat–2A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm application/pdf icon mēneša
10.02.2017
10.03.2017
10.04.2017
10.05.2017
10.06.2017
10.07.2017
10.08.2017
10.09.2017
10.10.2017
10.11.2017
10.12.2017
10.01.2018
67366842, 67366643, 67366682 2017
application/pdf icon
application/msword icon
Izvedums–Intrastat–2B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm application/pdf icon mēneša
10.02.2017
10.03.2017
10.04.2017
10.05.2017
10.06.2017
10.07.2017
10.08.2017
10.09.2017
10.10.2017
10.11.2017
10.12.2017
10.01.2018
67366842, 67366643, 67366682 2017