2016.gada veidlapas

Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon
application/pdf icon
1-akvakultūra Pārskats par akvakultūru 2015.gadā gada 01.04.2016 67366870 (CSP), 67027525 (ZM Zivsaimniecības departaments) 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša
09.02.2016
09.03.2016
09.04.2016
09.05.2016
09.06.2016
09.07.2016
09.08.2016
09.09.2016
09.10.2016
09.11.2016
09.12.2016
09.01.2017
67366726 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-arodmācība Arodmācība uzņēmumos 2015. gadā application/pdf icon gada 30.09.2016 67366688 2016
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
application/pdf icon
1-augstskola, koledža Augstskolas, koledžas pārskats 2016./2017. akadēmiskā gada sākumā gada 10.10.2016 67366910 2016
application/msword icon
application/pdf icon
1-autoceļi Pārskats par autoceļiem 2015.gadā gada 01.04.2016 67366681; 67366810 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-BA Pārskats par būvatļaujām, uzsāktiem būvdarbiem un ēku pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa
15.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
15.01.2017
67366739 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-BC Pārskats par būvniecības resursu cenām mēneša
12.02.2016
12.03.2016
12.04.2016
12.05.2016
12.06.2016
12.07.2016
12.08.2016
12.09.2016
12.10.2016
12.11.2016
12.12.2016
12.01.2017
67366813; 67366884 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa
15.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
15.01.2017
67366739 2016
application/pdf icon 1-C Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem 2016.gadā 2016
application/pdf icon
application/pdf icon
1-DSP Darbaspēka apsekojums 1. un 2. daļa 2016
application/pdf icon 1-DSP 1.pielikums Sazināšanās ar adresi 2016
application/pdf icon 1-DSP 2.pielikums Personas identifikācija 2016
application/pdf icon 1-DSP 4. pielikums Jaunieši darba tirgū 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-DVV Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienības 2015. gadā gada 10.05.2016 iesniedz vienlaicīgi ar pārskatu ”2-gada”, 67366921 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-DVV Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienības 2015. gadā gada 10.06.2016 iesniedz vienlaicīgi ar pārskatu ”1-gada”, 67366921 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa transportu 2015.gadā gada 01.04.2016 67366681; 67366810 2016
application/pdf icon
application/pdf icon
1-dzīves kvalitāte Dzīves kvalitāte pilsētās 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-e-komercija Pārskats par informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos gada 15.02.2016 67366955 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-EC Pārskats par vidējām elektroenerģijas cenām pusgada
25.08.2016
25.02.2017
67366768 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu 2015.gadā gada 02.03.2016 67366681; 67366810 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali 2015. gadā gada 03.03.2016 67366957, 67366768 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-enerģija Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2015. gadā gada 02.03.2016 67366768 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-enerģija (pielikums) Pielikums pārskatam 1-enerģija par 2015. gadu gada 02.03.2016 67366768 2016
application/pdf icon 1-EPM Apsekojums par energoresursu patēriņu mājsaimniecībā 2015. gadā 2016
application/pdf icon 1-EU-SILC Mājsaimniecības reģistrs 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-F Pārskats par finansiālo stāvokli application/pdf icon ceturkšņa
30.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
10.02.2017
67366663, 67366673 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2015.gadā application/pdf icon gada 01.06.2016 67366736, 67366673 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-gada Kompleksais pārskats par darbību 2015.gadā gada 10.06.2016 67366825; 67366763; 67366840; 67366917; 67366675 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu 2015.gadā gada 18.02.2016 67366745 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-IC Pārskats par importa cenām mēneša
12.02.2016
12.03.2016
12.04.2016
12.05.2016
12.06.2016
12.07.2016
12.08.2016
12.09.2016
12.10.2016
12.11.2016
12.12.2016
12.01.2017
67366753 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2015.gadā gada 12.06.2016 67366869, 67366983 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-iepirkums Pārskats par graudu iepirkumu mēneša
04.02.2016
04.03.2016
06.04.2016
06.05.2016
06.06.2016
06.07.2016
04.08.2016
06.09.2016
06.10.2016
04.11.2016
06.12.2016
05.01.2017
67366871 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-inkubācija Pārskats par inkubāciju mēneša
04.02.2016
04.03.2016
06.04.2016
06.05.2016
06.06.2016
06.07.2016
04.08.2016
06.09.2016
06.10.2016
04.11.2016
06.12.2016
06.01.2017
67366982 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-irkj Investīciju konjunktūras novērtējums rūpniecības uzņēmumā divas reizes gadā
14.03.2016
14.10.2016
67098118 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-izmaksas Pārskats par izmaksām 2015.gadā gada 10.06.2016 67366645 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-kokmateriāli Pārskats par kokmateriālu iepirkumu pusgada
25.07.2016
25.01.2017
67366744 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-lauku tūrisms Pārskats par lauku tūrisma mītņu darbību 2015.gadā gada 02.02.2016 67366778 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-līzings Pārskats par līzinga sniegšanu ceturkšņa
30.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
15.01.2017
67366737, 67366663 2016
application/pdf icon 1-MBA Mājsaimniecību budžetu apsekojums 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-meži Pārskats par mežsaimniecības izmaksām 2015.gadā gada 30.04.2016 67366745 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-PC Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2016
25.07.2016
25.10.2016
25.01.2017
67366783; 67366837 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-pētniecība Augstākās mācību iestādes, tās pārraudzībā esošās zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2015.gadā gada 17.03.2016 67366910 2016
application/msword icon
application/pdf icon
1-piens Pārskats par piena produktu ražošanu mēneša
25.02.2016
25.03.2016
25.04.2016
25.05.2016
25.06.2016
25.07.2016
25.08.2016
25.09.2016
25.10.2016
25.11.2016
25.12.2016
25.01.2017
67366831, 67366982 2016
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
application/pdf icon
1-PROF Profesionālās izglītības iestādes pārskats 2016./2017. mācību gada sākumā gada 10.10.2016 67366686 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-puķes/stādi Pārskats par puķkopību un stādu audzēšanu gada 01.02.2016 67366870 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-r Pārskats par rūpniecisko darbību mēneša
15.02.2016
15.03.2016
15.04.2016
15.05.2016
15.06.2016
15.07.2016
15.08.2016
15.09.2016
15.10.2016
15.11.2016
15.12.2016
15.01.2017
67366830 2016
application/msword icon
application/pdf icon
1-r (piens) Pārskats par piena pārstrādi 2015.gadā gada 31.03.2016 67366831, 67366982 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-RC Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā mēneša
20.01.2016
20.02.2016
20.03.2016
20.04.2016
20.05.2016
20.06.2016
20.07.2016
20.08.2016
20.09.2016
20.10.2016
20.11.2016
20.12.2016
67366862; 67366696 2016
application/msword icon
application/pdf icon
1-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa 29.08.2016 67366699, 67366991 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-RKJ Konjunktūras novērtējums rūpniecībā mēneša
14.01.2016
14.02.2016
14.03.2016
14.04.2016
14.05.2016
14.06.2016
14.07.2016
14.08.2016
14.09.2016
14.10.2016
14.11.2016
14.12.2016
67286684, 67287982 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-rūpniecība Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju, sniegtajiem rūpnieciskajiem pakalpojumiem 2015.gadā gada 31.03.2016 67366952, 67366830 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-tirdzniecība (auto) Pārskats par automobiļu un motociklu vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību un remontu 2015.gadā gada 10.05.2016 67366968 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-tūrisms Pārskats par tūrisma komersantu darbību 2015.gadā gada 02.02.2016 67366690, 67366826 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-tūristu mītnes Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību mēneša
09.02.2016
09.03.2016
09.04.2016
09.05.2016
09.06.2016
09.07.2016
09.08.2016
09.09.2016
09.10.2016
09.11.2016
09.12.2016
09.01.2017
67366778 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-VA Pārskats par līdzekļu izlietojumu dabas resursu un vides aizsardzībai 2015.gadā gada 10.03.2016 67366744 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-zooloģiskais dārzs Pārskats par zooloģiskā dārza darbību 2015.gadā gada 15.01.2016 67366686 2016
application/msword icon
application/pdf icon
1-zvejniecība Pārskats par zvejniecību ceturkšņa
15.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
15.01.2017
67366870 (CSP), 67027525 (ZM Zivsaimniecības departaments) 2016
application/pdf icon
application/msword icon
10-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2015.gadā gada 10.05.2016 67366968 2016
application/pdf icon
application/msword icon
11-iepirkums Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu mēneša
04.02.2016
04.03.2016
06.04.2016
06.05.2016
06.06.2016
06.07.2016
04.08.2016
06.09.2016
06.10.2016
04.11.2016
06.12.2016
06.01.2017
67366982 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša
20.02.2016
20.03.2016
20.04.2016
20.05.2016
20.06.2016
20.07.2016
20.08.2016
20.09.2016
20.10.2016
20.11.2016
20.12.2016
20.01.2017
67366738 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-ārvalstu kontrole Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 2015.gadā gada 30.07.2016 67366893; 67366887 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-auto Kravu pārvadājumi ar autotransportu application/pdf icon nedēļa 67366680, 67366608, 67366810 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-autoceļi Pārskats par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošanu 2015.gadā gada 02.05.2016 67366810 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-bkj Konjunktūras novērtējums būvniecībā mēneša
14.01.2016
14.02.2016
14.03.2016
14.04.2016
14.05.2016
14.06.2016
14.07.2016
14.08.2016
14.09.2016
14.10.2016
14.11.2016
14.12.2016
67098119 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-bunkurēšana Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām mēneša
20.02.2016
20.03.2016
20.04.2016
20.05.2016
20.06.2016
20.07.2016
20.08.2016
20.09.2016
20.10.2016
20.11.2016
20.12.2016
20.01.2017
67366745 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-cauruļvadu transports Pārskats par naftas un naftas produktu transportēšanu mēneša
10.02.2016
10.03.2016
10.04.2016
10.05.2016
10.06.2016
10.07.2016
10.08.2016
10.09.2016
10.10.2016
10.11.2016
10.12.2016
10.01.2017
67366681; 67366810 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju mēneša
15.02.2016
15.03.2016
15.04.2016
15.05.2016
15.06.2016
15.07.2016
15.08.2016
15.09.2016
15.10.2016
15.11.2016
15.12.2016
15.01.2017
67366768, 67366957 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-darbs Pārskats par darbu application/pdf icon ceturkšņa
15.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
15.01.2017
67366840, 67366917 2016
application/msword icon
application/pdf icon
2-darbs (īsā) Pārskats par darbu application/pdf icon ceturkšņa
15.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
15.01.2017
67366840, 67366917 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-darbs-pašvaldības Pārskats par darbu application/pdf icon ceturkšņa
15.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
15.01.2017
67366840, 67366917 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-darbs-pielikums Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm ceturkšņa
15.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
15.01.2017
67366666, 67366840 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa darbību mēneša
10.02.2016
10.03.2016
10.04.2016
10.05.2016
10.06.2016
10.07.2016
10.08.2016
10.09.2016
10.10.2016
10.11.2016
10.12.2016
10.01.2017
67366681; 67366810 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu 2015. gadā application/pdf icon gada 25.01.2016 67366957, 67366768 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu mēneša
15.02.2016
15.03.2016
15.04.2016
15.05.2016
15.06.2016
15.07.2016
15.08.2016
15.09.2016
15.10.2016
15.11.2016
15.12.2016
15.01.2017
67366768, 67366957 2016
application/pdf icon 2-EU-SILC Mājsaimniecības anketa 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/pdf icon ceturkšņa
30.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
10.02.2017
67366736, 67366673 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-gada Kompleksais pārskats par darbību 2015.gadā gada 10.05.2016 67366840, 67366917, 67366645 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu mēneša
20.02.2016
20.03.2016
20.04.2016
20.05.2016
20.06.2016
20.07.2016
20.08.2016
20.09.2016
20.10.2016
20.11.2016
20.12.2016
20.01.2017
67366745 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-IC Pārskats par importēto preču cenām 2015.gadā gada 15.01.2016 67366753 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2015.gadā gada 12.05.2016 67366869, 67366983 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību mēneša
15.02.2016
15.03.2016
15.04.2016
15.05.2016
15.06.2016
15.07.2016
15.08.2016
15.09.2016
15.10.2016
15.11.2016
15.12.2016
15.01.2017
67366768 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-lidostas Pārskats par gaisa kuģu kustību lidostās mēneša
15.02.2016
15.03.2016
15.04.2016
15.05.2016
15.06.2016
15.07.2016
15.08.2016
15.09.2016
15.10.2016
15.11.2016
15.12.2016
15.01.2017
67366681; 67366810 2016
application/pdf icon 2-LS Augkopība 2016.gadā 67366855 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-LS Augkopība 2016.gadā gada 02.11.2016 67366981 2016
application/pdf icon 2-MBA Mājsaimniecību budžetu apsekojums 2016
application/pdf icon 2-MBA pielikums Mājsaimniecību budžetu apsekojums 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-ostas Pārskats par ienākošajiem un izejošajiem kuģiem ostās mēneša
15.02.2016
15.03.2016
15.04.2016
15.05.2016
15.06.2016
15.07.2016
15.08.2016
15.09.2016
15.10.2016
15.11.2016
15.12.2016
15.01.2017
67366681; 67366810 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-ostas (īsā) Pārskats par ostu darbību mēneša
10.02.2016
10.03.2016
10.04.2016
10.05.2016
10.06.2016
10.07.2016
10.08.2016
10.09.2016
10.10.2016
10.11.2016
10.12.2016
10.01.2017
67366681, 67366810 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2015.gadā gada 10.05.2016 67366968 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-PC Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām gada 25.01.2016 67366783; 67366837 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-pētniecība Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 2015.gadā gada 15.03.2016 67366688 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-RC Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā gada 20.11.2016 67366862; 67366696 2016
application/msword icon
application/pdf icon
21-ls Pārskats par lauksaimniecības produktu ražošanu un realizāciju ceturkšņa
12.04.2016
12.07.2016
12.10.2016
12.01.2017
67366871 2016
application/pdf icon
application/msword icon
26-ls Pārskats par zvērkopību 2015.gadā gada 29.01.2016 67366982 2016
application/pdf icon
application/msword icon
3-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa
15.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
15.01.2017
67366968 2016
application/pdf icon
application/msword icon
3-dzelzceļš Pārskats par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem 2015.gadā gada 01.09.2016 67366681; 67366810 2016
application/pdf icon
application/msword icon
3-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu ceturkšņa
20.04.2016
20.07.2016
20.10.2016
20.01.2017
67366681, 67366810 2016
application/pdf icon 3-EU-SILC Individuālā anketa 2016
application/pdf icon
application/msword icon
3-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/pdf icon ceturkšņa
20.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
25.01.2017
67366797, 67366673 2016
application/pdf icon 3-ls Lopkopība 2016.gadā 67366982 2016
application/pdf icon
application/msword icon
3-pētniecība Valsts sektora zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2015.gadā gada 17.03.2016 67366910 2016
application/pdf icon
application/msword icon
3-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa 10.02.2016 67366934; 67366638 2016
application/pdf icon
application/msword icon
3-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa 12.04.2016 67366934; 67366638 2016
application/msword icon
application/pdf icon
3-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa 12.10.2016 67366934; 67366638 2016
application/msword icon
application/pdf icon
3-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa 12.07.2016 67366934; 67366638 2016
application/pdf icon
application/msword icon
3-TKJ Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā, automobiļu tirdzniecībā un remontā mēneša
14.01.2016
14.02.2016
14.03.2016
14.04.2016
14.05.2016
14.06.2016
14.07.2016
14.08.2016
14.09.2016
14.10.2016
14.11.2016
14.12.2016
67289345, 67287982 2016
application/pdf icon
application/msword icon
4-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša
20.02.2016
20.03.2016
20.04.2016
20.05.2016
20.06.2016
20.07.2016
20.08.2016
20.09.2016
20.10.2016
20.11.2016
20.12.2016
20.01.2017
67366968 2016
application/pdf icon 4-EU-SILC (2016) Pakalpojumu pieejamība un materiālā nenodrošinātība 2016
application/pdf icon
application/msword icon
5-dzīvojamais fonds Pārskats par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu 2015.gadā gada 28.02.2016 67366869 2016
application/pdf icon
application/msword icon
5-iepirkums Pārskats par linu un kaņepju iepirkumu gada 12.01.2016 67366870 2016
application/pdf icon
application/msword icon
5-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2015.gadā gada 10.05.2016 67366968 2016
application/pdf icon
application/msword icon
5-pkj Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā mēneša
12.01.2016
12.02.2016
12.03.2016
12.04.2016
12.05.2016
12.06.2016
12.07.2016
12.08.2016
12.09.2016
12.10.2016
12.11.2016
12.12.2016
67286542, 67098122 2016
application/pdf icon
application/msword icon
6-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumiem ceturkšņa
15.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
15.01.2017
67366983, 67366869 2016
application/pdf icon
application/msword icon
6-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2015.gadā gada 10.05.2016 67366968 2016
application/pdf icon
application/msword icon
7-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2015.gadā gada 10.05.2016 67366968 2016
application/pdf icon
application/msword icon
8-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2015.gadā gada 10.05.2016 67366968 2016
application/pdf icon
application/msword icon
9-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2015.gadā gada 10.05.2016 67366968 2016
application/pdf icon A-1 Ceļotāju apsekojums 2016 (Latvijas iedzīvotājiem, kuri atgriežas no ārzemēm) 2016
application/pdf icon A-2 Ceļotāju apsekojums 2016 (Latvijas iedzīvotājiem, kuri atgriežas no ārzemēm) 2016
application/pdf icon B-1 Ceļotāju apsekojums 2016 (uzņemtajiem ārzemju viesiem) 2016
application/pdf icon B-2 Ceļotāju apsekojums 2016 (uzņemtajiem ārzemju viesiem) 2016
application/pdf icon
application/msword icon
Ievedums–Intrastat–1A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm application/pdf icon mēneša
10.02.2016
10.03.2016
10.04.2016
10.05.2016
10.06.2016
10.07.2016
10.08.2016
10.09.2016
10.10.2016
10.11.2016
10.12.2016
10.01.2017
67366842, 67366643, 67366682 2016
application/pdf icon
application/msword icon
Ievedums–Intrastat–1B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm application/pdf icon mēneša
10.02.2016
10.03.2016
10.04.2016
10.05.2016
10.06.2016
10.07.2016
10.08.2016
10.09.2016
10.10.2016
10.11.2016
10.12.2016
10.01.2017
67366842, 67366643, 67366682 2016
application/pdf icon IKT-personas Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 2016.gadā 2016
application/pdf icon
application/msword icon
Izvedums–Intrastat–2A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm application/pdf icon mēneša
10.02.2016
10.03.2016
10.04.2016
10.05.2016
10.06.2016
10.07.2016
10.08.2016
10.09.2016
10.10.2016
10.11.2016
10.12.2016
10.01.2017
67366842, 67366643, 67366682 2016
application/pdf icon
application/msword icon
Izvedums–Intrastat–2B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm application/pdf icon mēneša
10.02.2016
10.03.2016
10.04.2016
10.05.2016
10.06.2016
10.07.2016
10.08.2016
10.09.2016
10.10.2016
10.11.2016
10.12.2016
10.01.2017
67366842, 67366643, 67366682 2016
application/pdf icon LSSA-2016 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums gada 01.12.2016 67366896 2016