Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/pdf icon
application/msword icon
1-BA Pārskats par būvatļaujām, uzsāktiem būvdarbiem un ēku pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa
15.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
15.01.2017
67366739 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa
15.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
15.01.2017
67366739 2016