Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/pdf icon
application/msword icon
2-darbs Pārskats par darbu application/pdf icon ceturkšņa
15.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
15.01.2017
67366840, 67366917 2016
application/msword icon
application/pdf icon
2-darbs (īsā) Pārskats par darbu application/pdf icon ceturkšņa
15.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
15.01.2017
67366840, 67366917 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-darbs-pašvaldības Pārskats par darbu application/pdf icon ceturkšņa
15.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
15.01.2017
67366840, 67366917 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-darbs-pielikums Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm ceturkšņa
15.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
15.01.2017
67366666, 67366840 2016