Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/pdf icon
application/msword icon
1-kokmateriāli Pārskats par kokmateriālu iepirkumu pusgada
25.07.2016
25.01.2017
67366744 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-meži Pārskats par mežsaimniecības izmaksām 2015.gadā gada 30.04.2016 67366745 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-VA Pārskats par līdzekļu izlietojumu dabas resursu un vides aizsardzībai 2015.gadā gada 10.03.2016 67366744 2016