Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/pdf icon
application/msword icon
1-EC Pārskats par vidējām elektroenerģijas cenām pusgada
25.08.2016
25.02.2017
67366768 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali 2015. gadā gada 03.03.2016 67366957, 67366768 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-enerģija Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2015. gadā gada 02.03.2016 67366768 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-enerģija (pielikums) Pielikums pārskatam 1-enerģija par 2015. gadu gada 02.03.2016 67366768 2016
application/pdf icon 1-EPM Apsekojums par energoresursu patēriņu mājsaimniecībā 2015. gadā 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu 2015.gadā gada 18.02.2016 67366745 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-bunkurēšana Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām mēneša
20.02.2016
20.03.2016
20.04.2016
20.05.2016
20.06.2016
20.07.2016
20.08.2016
20.09.2016
20.10.2016
20.11.2016
20.12.2016
20.01.2017
67366745 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju mēneša
15.02.2016
15.03.2016
15.04.2016
15.05.2016
15.06.2016
15.07.2016
15.08.2016
15.09.2016
15.10.2016
15.11.2016
15.12.2016
15.01.2017
67366768, 67366957 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu 2015. gadā application/pdf icon gada 25.01.2016 67366957, 67366768 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu mēneša
15.02.2016
15.03.2016
15.04.2016
15.05.2016
15.06.2016
15.07.2016
15.08.2016
15.09.2016
15.10.2016
15.11.2016
15.12.2016
15.01.2017
67366768, 67366957 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu mēneša
20.02.2016
20.03.2016
20.04.2016
20.05.2016
20.06.2016
20.07.2016
20.08.2016
20.09.2016
20.10.2016
20.11.2016
20.12.2016
20.01.2017
67366745 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību mēneša
15.02.2016
15.03.2016
15.04.2016
15.05.2016
15.06.2016
15.07.2016
15.08.2016
15.09.2016
15.10.2016
15.11.2016
15.12.2016
15.01.2017
67366768 2016