Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/pdf icon
application/msword icon
1-F Pārskats par finansiālo stāvokli application/pdf icon ceturkšņa
30.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
10.02.2017
67366663, 67366673 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2015.gadā application/pdf icon gada 01.06.2016 67366736, 67366673 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-izmaksas Pārskats par izmaksām 2015.gadā gada 10.06.2016 67366645 2016
application/pdf icon
application/msword icon
1-līzings Pārskats par līzinga sniegšanu ceturkšņa
30.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
15.01.2017
67366737, 67366663 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-ārvalstu kontrole Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 2015.gadā gada 30.07.2016 67366893; 67366887 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/pdf icon ceturkšņa
30.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
10.02.2017
67366736, 67366673 2016
application/pdf icon
application/msword icon
2-gada Kompleksais pārskats par darbību 2015.gadā gada 10.05.2016 67366840, 67366917, 67366645 2016
application/pdf icon
application/msword icon
3-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/pdf icon ceturkšņa
20.04.2016
15.07.2016
15.10.2016
25.01.2017
67366797, 67366673 2016