Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-darbs Pārskats par darbu application/pdf icon ceturkšņa
15.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
15.01.2016
67366840, 67366917 2015
application/pdf icon
application/msword icon
2-darbs-pašvaldības Pārskats par darbu application/pdf icon ceturkšņa
15.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
15.01.2016
67366840, 67366917 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-darbs-pielikums Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm ceturkšņa
15.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
15.01.2016
67366666, 67366840 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
3-darbs Pārskats par darbu application/pdf icon ceturkšņa
15.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
15.01.2016
67366840, 67366917 2015
application/pdf icon
application/msword icon
application/pdf icon
application/msword icon
5-darbs Pārskats par darba samaksas struktūru 2014. gadā application/pdf icon gada 02.03.2015 67366603, 67366925 2015
application/pdf icon
application/msword icon
application/pdf icon
application/msword icon
5-darbs-MkU Pārskats par darba samaksas struktūru 2014. gadā application/pdf icon gada 02.03.2015 67366603, 67366925 2015