2015.gada veidlapas

Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/pdf icon
application/msword icon
1-akvakultūra Pārskats par akvakultūru 2014.gadā gada 01.04.2015 67366979 (CSP), 67027525 (ZM Zivsaimniecības departaments) 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša
09.02.2015
09.03.2015
09.04.2015
09.05.2015
09.06.2015
09.07.2015
09.08.2015
09.09.2015
09.10.2015
09.11.2015
09.12.2015
09.01.2016
67366726 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-atkritumi (lauksaimniecība) Pārskats par lauksaimniecības atkritumiem 2014.gadā application/pdf icon gada 01.04.2015 67366744 2015
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
application/pdf icon
1-augstskola, koledža Augstskolas, koledžas pārskats 2015./2016. akadēmiskā gada sākumā gada 09.10.2015 67366910 2015
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
application/pdf icon
1-augstskola, koledža (pielikums) Augstskolas, koledžas pārskats par ārvalstu finanšu sadalījumu pa valstīm 2014.gadā gada 09.10.2015 67366910 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-autoceļi Pārskats par autoceļiem 2014.gadā gada 01.04.2015 67366681; 67366810 2015
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
application/pdf icon
1-BA Pārskats par izdotajām būvatļaujām un objektu pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa
15.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
15.01.2016
67366739 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-BC Pārskats par būvniecības resursu cenām mēneša
12.02.2015
12.03.2015
12.04.2015
12.05.2015
12.06.2015
12.07.2015
12.08.2015
12.09.2015
12.10.2015
12.11.2015
12.12.2015
12.01.2016
67366813; 67366884 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa
15.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
15.01.2016
67366739 2015
application/pdf icon 1-C Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem 2015.gadā 2015
application/pdf icon
application/pdf icon
1-DSP Darbaspēka apsekojums 1. un 2. daļa 2015
application/pdf icon 1-DSP 1.pielikums Sazināšanās ar adresi 2015
application/pdf icon 1-DSP 2.pielikums Personas identifikācija 2015
application/pdf icon 1-DSP 3.pielikums Personas pārvietošanās 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-DVV Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienības 2014.gadā gada 10.06.2015 iesniedz vienlaicīgi ar pārskatu “1-gada”; 67366921 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-DVV Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienības 2014.gadā gada 10.05.2015 iesniedz vienlaicīgi ar pārskatu “2-gada”; 67366921 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa transportu 2014.gadā gada 01.04.2015 67366681; 67366810 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-e-komercija Pārskats par informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos gada 16.02.2015 67366955 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-EC Pārskats par vidējām elektroenerģijas cenām pusgada
25.08.2015
25.02.2016
67366768 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu 2014.gadā gada 02.03.2015 67366681; 67366810 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali 2014. gadā gada 03.03.2015 67366957, 67366768 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-enerģija Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2014. gadā gada 02.03.2015 67366768 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-enerģija (pielikums) Pielikums pārskatam 1-enerģija par 2014. gadu gada 02.03.2015 67366768 2015
application/pdf icon 1-EU-SILC Mājsaimniecības reģistrs 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-F Pārskats par finansiālo stāvokli application/pdf icon ceturkšņa
30.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
10.02.2016
67366663, 67366673 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2014.gadā application/pdf icon gada 01.06.2015 67366736, 67366673 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-gada Kompleksais pārskats par darbību 2014.gadā gada 10.06.2015 67366825; 67366763; 67366840; 67366917; 67366675 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu 2014.gadā gada 18.02.2015 67366745 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-IC Pārskats par importa cenām mēneša
12.02.2015
12.03.2015
12.04.2015
12.05.2015
12.06.2015
12.07.2015
12.08.2015
12.09.2015
12.10.2015
12.11.2015
12.12.2015
12.01.2016
67366753 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2014.gadā gada 12.06.2015 67366869, 67366969 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-iepirkums Pārskats par graudu iepirkumu mēneša
04.02.2015
04.03.2015
07.04.2015
05.05.2015
04.06.2015
06.07.2015
04.08.2015
07.09.2015
05.10.2015
04.11.2015
04.12.2015
04.01.2016
67366871 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-inkubācija Pārskats par inkubāciju mēneša
04.02.2015
04.03.2015
07.04.2015
07.05.2015
03.06.2015
03.07.2015
05.08.2015
03.09.2015
05.10.2015
04.11.2015
03.12.2015
06.01.2016
67366982 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-irkj Investīciju konjunktūras novērtējums rūpniecības uzņēmumā divas reizes gadā
14.03.2015
14.10.2015
67098118 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-izmaksas Pārskats par izmaksām 2014.gadā gada 10.05.2015 67366645 2015
application/msword icon
application/pdf icon
1-kokmateriāli Pārskats par kokmateriālu iepirkumu pusgada
25.07.2015
25.01.2016
67366744 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-lauku tūrisms Pārskats par lauku tūrisma mītņu darbību 2014.gadā gada 03.03.2015 67366778 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-līzings Pārskats par līzinga sniegšanu ceturkšņa
30.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
10.02.2016
67366737, 67366663 2015
application/pdf icon 1-MBA Mājsaimniecību budžetu apsekojums 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-meži Pārskats par mežsaimniecības izmaksām 2014.gadā gada 30.04.2015 67366745 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2014.gadā gada 10.05.2015 67366968 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-PC Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām ceturkšņa
25.04.2015
25.07.2015
25.10.2015
25.01.2016
67366783; 67366837 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-pētniecība Augstākās mācību iestādes, tās pārraudzībā esošās zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2014.gadā gada 17.03.2015 67366910 2015
application/msword icon
application/pdf icon
1-piens Pārskats par piena produktu ražošanu mēneša
25.02.2015
25.03.2015
27.04.2015
25.05.2015
25.06.2015
27.07.2015
25.08.2015
25.09.2015
26.10.2015
25.11.2015
28.12.2015
25.01.2016
67366855, 67366982 2015
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
application/pdf icon
1-PROF Profesionālās izglītības iestādes pārskats 2015./2016.mācību gada sākumā gada 09.10.2015 67366686 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-puķes/stādi Pārskats par puķkopību un stādu audzēšanu gada 02.02.2015 67366979 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-r Pārskats par rūpniecisko darbību mēneša
15.02.2015
15.03.2015
15.04.2015
15.05.2015
15.06.2015
15.07.2015
15.08.2015
15.09.2015
15.10.2015
15.11.2015
15.12.2015
15.01.2016
67366830 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-r (piens) Pārskats par piena pārstrādi 2014.gadā gada 31.03.2015 67366855, 67366982 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-RC Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā mēneša
20.02.2015
20.03.2015
20.04.2015
20.05.2015
20.06.2015
20.07.2015
20.08.2015
20.09.2015
20.10.2015
20.11.2015
20.12.2015
20.01.2016
67366862; 67366696 2015
application/msword icon
application/pdf icon
1-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa 01.09.2015 67366699, 67366991 2015
application/msword icon
application/pdf icon
1-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa 26.11.2015 67366699, 67366991 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-rkj Konjunktūras novērtējums rūpniecībā mēneša
14.01.2015
14.02.2015
14.03.2015
14.04.2015
14.05.2015
14.06.2015
14.07.2015
14.08.2015
14.09.2015
14.10.2015
14.11.2015
14.12.2015
67286684, 67287982 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-rkjc Konjunktūras novērtējums rūpniecībā ceturkšņa
14.01.2015
14.04.2015
14.07.2015
14.10.2015
67286684, 67287982 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-rūpniecība Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju, sniegtajiem rūpnieciskajiem pakalpojumiem 2014.gadā gada 31.03.2015 67366952, 67366830 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-tūrisms Pārskats par tūrisma komersantu darbību 2014. gadā gada 02.02.2015 67366690, 67366826 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-tūristu mītnes Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību mēneša
09.02.2015
09.03.2015
09.04.2015
09.05.2015
09.06.2015
09.07.2015
09.08.2015
09.09.2015
09.10.2015
09.11.2015
09.12.2015
09.01.2016
67366778 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-VA Pārskats par līdzekļu izlietojumu dabas resursu un vides aizsardzībai 2014.gadā gada 10.03.2015 67366744 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
1-zooloģiskais dārzs Pārskats par zooloģiskā dārza darbību 2014.gadā gada 16.01.2015 67366686 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-zvejniecība Pārskats par zvejniecību ceturkšņa
15.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
15.01.2016
67366979 (CSP), 67027525 (ZM Zivsaimniecības departaments) 2015
application/pdf icon
application/msword icon
11-iepirkums Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu mēneša
04.02.2015
04.03.2015
07.04.2015
07.05.2015
03.06.2015
03.07.2015
05.08.2015
03.09.2015
05.10.2015
04.11.2015
03.12.2015
06.01.2016
67366982 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša
20.02.2015
20.03.2015
20.04.2015
20.05.2015
20.06.2015
20.07.2015
20.08.2015
20.09.2015
20.10.2015
20.11.2015
20.12.2015
20.01.2016
67366738 2015
application/pdf icon
application/msword icon
2-ārvalstu kontrole Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 2014.gadā gada 30.07.2015 67366893 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-auto Kravu pārvadājumi ar autotransportu application/pdf icon nedēļa 67366680, 67366608, 67366810 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-autoceļi Pārskats par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošanu 2014.gadā gada 05.05.2015 67366810 2015
application/pdf icon
application/msword icon
2-bkj Konjunktūras novērtējums būvniecībā mēneša
14.01.2015
14.02.2015
14.03.2015
14.04.2015
14.05.2015
14.06.2015
14.07.2015
14.08.2015
14.09.2015
14.10.2015
14.11.2015
14.12.2015
67098119 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-bunkurēšana Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām mēneša
20.02.2015
20.03.2015
20.04.2015
20.05.2015
20.06.2015
20.07.2015
20.08.2015
20.09.2015
20.10.2015
20.11.2015
20.12.2015
20.01.2016
67366745 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-cauruļvadu transports Pārskats par naftas un naftas produktu transportēšanu mēneša
10.02.2015
10.03.2015
10.04.2015
11.05.2015
10.06.2015
10.07.2015
10.08.2015
10.09.2015
09.10.2015
10.11.2015
10.12.2015
10.01.2015
67366681; 67366810 2015
application/pdf icon
application/msword icon
2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju mēneša
15.02.2015
15.03.2015
15.04.2015
15.05.2015
15.06.2015
15.07.2015
15.08.2015
15.09.2015
15.10.2015
15.11.2015
15.12.2015
15.01.2016
67366768, 67366957 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-darbs Pārskats par darbu application/pdf icon ceturkšņa
15.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
15.01.2016
67366840, 67366917 2015
application/pdf icon
application/msword icon
2-darbs-pašvaldības Pārskats par darbu application/pdf icon ceturkšņa
15.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
15.01.2016
67366840, 67366917 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-darbs-pielikums Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm ceturkšņa
15.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
15.01.2016
67366666, 67366840 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa darbību mēneša
10.02.2015
10.03.2015
10.04.2015
11.05.2015
10.06.2015
10.07.2015
10.08.2015
10.09.2015
09.10.2015
10.11.2015
10.12.2015
10.01.2016
67366681; 67366810 2015
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
application/pdf icon
2-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu 2014. gadā application/pdf icon gada 25.01.2015 67366957, 67366768 2015
application/pdf icon
application/msword icon
2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu mēneša
15.02.2015
15.03.2015
15.04.2015
15.05.2015
15.06.2015
15.07.2015
15.08.2015
15.09.2015
15.10.2015
15.11.2015
15.12.2015
15.01.2016
67366768, 67366957 2015
application/pdf icon 2-EU-SILC Mājsaimniecības anketa 2015
application/msword icon
application/pdf icon
2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/pdf icon ceturkšņa
30.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
10.02.2016
67366736, 67366673 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-gada Kompleksais pārskats par darbību 2014.gadā gada 10.05.2015 67366840, 67366917, 67366838 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-gāze Pārskats par dabasgāzes izmantošanu mēneša
20.02.2015
20.03.2015
20.04.2015
20.05.2015
20.06.2015
20.07.2015
20.08.2015
20.09.2015
20.10.2015
20.11.2015
20.12.2015
20.01.2016
67366745 2015
application/pdf icon
application/msword icon
2-IC Pārskats par importēto preču cenām 2014.gadā gada 15.01.2015 67366753 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2014.gadā gada 12.05.2015 67366869, 67366969 2015
application/pdf icon
application/msword icon
2-inovācijas Pārskats par inovācijām uzņēmējdarbībā gada 15.05.2015 67366688 2015
application/pdf icon
application/msword icon
2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību mēneša
15.02.2015
15.03.2015
15.04.2015
15.05.2015
15.06.2015
15.07.2015
15.08.2015
15.09.2015
15.10.2015
15.11.2015
15.12.2015
15.01.2016
67366768 2015
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
application/pdf icon
2-lidostas Pārskats par gaisa kuģu kustību lidostās mēneša
16.02.2015
16.03.2015
15.04.2015
15.05.2015
15.06.2015
15.07.2015
14.08.2015
15.09.2015
15.10.2015
16.11.2015
15.12.2015
15.01.2016
67366681; 67366810 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-LS Augkopība 2015.gadā gada 02.11.2015 67366981 2015
application/pdf icon 2-LS Augkopība 2015.gadā 67366855 2015
application/pdf icon 2-MBA Mājsaimniecību budžetu apsekojums 2015
application/pdf icon 2-MBA pielikums Mājsaimniecību budžetu apsekojums 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-ostas Pārskats par ienākošajiem un izejošajiem kuģiem ostās mēneša
16.02.2015
16.03.2015
15.04.2015
15.05.2015
15.06.2015
15.07.2015
14.08.2015
15.09.2015
15.10.2015
16.11.2015
15.12.2015
15.01.2016
67366681; 67366810 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-ostas (īsā) Pārskats par ostu darbību mēneša
10.02.2015
10.03.2015
10.04.2015
11.05.2015
10.06.2015
10.07.2015
10.08.2015
10.09.2015
09.10.2015
10.11.2015
10.12.2015
10.01.2016
67366681, 67366810 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2014.gadā gada 10.05.2015 67366968 2015
application/pdf icon
application/msword icon
2-PC Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām gada 25.01.2015 67366783; 67366837; 67366678 2015
application/pdf icon
application/msword icon
2-pētniecība Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā 2014.gadā gada 17.03.2015 67366688 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-RC Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā gada 20.11.2015 67366696; 67366862 2015
application/pdf icon
application/msword icon
2-SP Pārskats par investīciju preču cenām gada 67366837; 67366884 2015
application/pdf icon
application/msword icon
21-ls Pārskats par lauksaimniecības produktu ražošanu un realizāciju ceturkšņa
13.04.2015
13.07.2015
12.10.2015
12.01.2016
67366871 2015
application/pdf icon
application/msword icon
26-ls Pārskats par zvērkopību 2014.gadā gada 30.01.2015 67366982 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
3-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa
15.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
15.01.2016
67366725 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
3-aviācija Pārskats par regulārajiem pasažieru pārvadājumiem gaisa transportā ceturkšņa
20.04.2015
20.07.2015
20.10.2015
20.01.2016
67366681, 67366810 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
3-darbs Pārskats par darbu application/pdf icon ceturkšņa
15.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
15.01.2016
67366840, 67366917 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
3-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu ceturkšņa
20.04.2015
20.07.2015
20.10.2015
20.01.2016
67366681, 67366810 2015
application/pdf icon 3-EU-SILC Individuālā anketa 2015
application/pdf icon
application/msword icon
3-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/pdf icon ceturkšņa
30.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
10.02.2016
67366736, 67366673 2015
application/pdf icon 3-ls Lopkopība 2015.gadā 67366982 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
3-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2014.gadā gada 10.05.2015 67366968 2015
application/pdf icon
application/msword icon
3-pētniecība Valsts sektora zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi 2014.gadā gada 17.03.2015 67366910 2015
application/msword icon
application/pdf icon
3-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa 15.04.2015 67366934; 67366638 2015
application/msword icon
application/pdf icon
3-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa 12.10.2015 67366934; 67366638 2015
application/msword icon
application/pdf icon
3-reģistrs Statistikas uzņēmumu reģistra aktualizācijas veidlapa 15.07.2015 67366934; 67366638 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
3-TKJ Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā, automobiļu tirdzniecībā un remontā mēneša
14.01.2015
14.02.2015
14.03.2015
14.04.2015
14.05.2015
14.06.2015
14.07.2015
14.08.2015
14.09.2015
14.10.2015
14.11.2015
14.12.2015
67289345, 67287982 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
4-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša
20.02.2015
20.03.2015
20.04.2015
20.05.2015
20.06.2015
20.07.2015
20.08.2015
20.09.2015
20.10.2015
20.11.2015
20.12.2015
20.01.2016
67366968 2015
application/pdf icon 4-EU-SILC (2015) Materiālā nenodrošinātība, līdzdalība sociālajā un kultūras dzīvē 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
4-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2014.gadā gada 10.05.2015 67366968 2015
application/pdf icon
application/msword icon
application/pdf icon
application/msword icon
5-darbs Pārskats par darba samaksas struktūru 2014. gadā application/pdf icon gada 02.03.2015 67366603, 67366925 2015
application/pdf icon
application/msword icon
application/pdf icon
application/msword icon
5-darbs-MkU Pārskats par darba samaksas struktūru 2014. gadā application/pdf icon gada 02.03.2015 67366603, 67366925 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
5-dzīvojamais fonds Pārskats par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu 2014.gadā gada 28.02.2015 67366869 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
5-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumu kustību 2014.gadā gada 12.06.2015 67366869, 67366969 2015
application/pdf icon
application/msword icon
5-iepirkums Pārskats par linu un kaņepju iepirkumu gada 12.01.2015 67366871 2015
application/pdf icon
application/msword icon
5-pkj Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā mēneša
12.01.2015
12.02.2015
12.03.2015
12.04.2015
12.05.2015
12.06.2015
12.07.2015
12.08.2015
12.09.2015
12.10.2015
12.11.2015
12.12.2015
67098122 2015
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
application/pdf icon
6-ieguldījumi Pārskats par ieguldījumiem ceturkšņa
15.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
15.01.2016
67366983, 67366869 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
8-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2014.gadā gada 10.05.2015 67366968 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
9-pakalpojumi Pārskats par pakalpojumiem 2014.gadā gada 10.05.2015 67366968 2015
application/pdf icon A-1 Ceļotāju apsekojums 2015 (Latvijas iedzīvotājiem, kuri atgriežas no ārzemēm) 2015
application/pdf icon A-2 Ceļotāju apsekojums 2015 (Latvijas iedzīvotājiem, kuri atgriežas no ārzemēm) 2015
application/pdf icon B-1 Ceļotāju apsekojums 2015 (uzņemtajiem ārzemju viesiem) 2015
application/pdf icon B-2 Ceļotāju apsekojums 2015 (uzņemtajiem ārzemju viesiem) 2015
application/msword icon
application/pdf icon
Ievedums–Intrastat–1A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm application/pdf icon mēneša
10.02.2015
10.03.2015
10.04.2015
10.05.2015
10.06.2015
10.07.2015
10.08.2015
10.09.2015
10.10.2015
10.11.2015
10.12.2015
10.01.2016
67366842, 67366643, 67366682 2015
application/msword icon
application/pdf icon
Ievedums–Intrastat–1B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm application/pdf icon mēneša
10.02.2015
10.03.2015
10.04.2015
10.05.2015
10.06.2015
10.07.2015
10.08.2015
10.09.2015
10.10.2015
10.11.2015
10.12.2015
10.01.2016
67366842, 67366643, 67366682 2015
application/pdf icon IKT-mājsaimniecības Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 2015.gadā 2015
application/pdf icon IKT-personas Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 2015.gadā 2015
application/msword icon
application/pdf icon
Izvedums–Intrastat–2A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm application/pdf icon mēneša
10.02.2015
10.03.2015
10.04.2015
10.05.2015
10.06.2015
10.07.2015
10.08.2015
10.09.2015
10.10.2015
10.11.2015
10.12.2015
10.01.2016
67366842, 67366643, 67366682 2015
application/msword icon
application/pdf icon
Izvedums–Intrastat–2B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm application/pdf icon mēneša
10.02.2015
10.03.2015
10.04.2015
10.05.2015
10.06.2015
10.07.2015
10.08.2015
10.09.2015
10.10.2015
10.11.2015
10.12.2015
10.01.2016
67366842, 67366643, 67366682 2015