Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/pdf icon
application/msword icon
1-F Pārskats par finansiālo stāvokli application/pdf icon ceturkšņa
30.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
10.02.2016
67366663, 67366673 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2014.gadā application/pdf icon gada 01.06.2015 67366736, 67366673 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-izmaksas Pārskats par izmaksām 2014.gadā gada 10.05.2015 67366645 2015
application/pdf icon
application/msword icon
1-līzings Pārskats par līzinga sniegšanu ceturkšņa
30.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
10.02.2016
67366737, 67366663 2015
application/pdf icon
application/msword icon
2-ārvalstu kontrole Pārskats par ārvalstu saistīta uzņēmuma darbību 2014.gadā gada 30.07.2015 67366893 2015
application/msword icon
application/pdf icon
2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/pdf icon ceturkšņa
30.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
10.02.2016
67366736, 67366673 2015
application/pdf icon
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document icon
2-gada Kompleksais pārskats par darbību 2014.gadā gada 10.05.2015 67366840, 67366917, 67366838 2015
application/pdf icon
application/msword icon
3-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/pdf icon ceturkšņa
30.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
10.02.2016
67366736, 67366673 2015