Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon
application/pdf icon
2-darbs Pārskats par darbu application/pdf icon ceturkšņa
15.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
15.01.2015
67366840; 67366917 2014
application/msword icon
application/pdf icon
2-darbs-pielikums Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm ceturkšņa
15.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
15.01.2015
67366666; 67366840 2014
application/msword icon
application/pdf icon
3-darbs Pārskats par darbu application/pdf icon ceturkšņa
15.04.2014
15.07.2014
15.10.2014
15.01.2015
67366840; 67366917 2014